Jak napisać opowiadanie

Opowiadanie jest wypowiedzią narracyjną, która polega na przedstawieniu ciągu zdarzeń. Ma zwykle jednowątkową akcję i jednego głównego bohatera. Podczas pisania opowiadania pamiętaj, że prezentowane wydarzenia powinny logicznie z siebie wynikać i zmierzać do rozwiązania. 

 

Co to jest opowiadanie?

Opowiadanie to forma wypowiedzi narracyjnej, której celem jest przedstawienie ciągu zdarzeń, wynikających z siebie i wyznaczonych określonym wątkiem i tematem.

Jego wyróżniającą cechą jest obecność narratora, czyli osoby, która opowiada historię (nadawcy).

Jak napisać opowiadanie?

Opowiadanie ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Może zawierać inne formy: opis, charakterystyki, dialog itd. Ostateczny kształt opowiadania zależy jednak od jego tematu, treści i osoby piszącej.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze przedmiot i temat opowiadania.

2. Określ miejsce i czas wydarzeń.

3. Pamiętaj, że przedstawione zdarzenia powinny być związane ze sobą i wynikać z siebie, tworząc całość.

4. Jako że opowiadanie to dość krótka forma, wybierz raczej jednowątkową strukturę i jednego głównego bohatera.

5. Dobrze przemyśl wybór rodzaju narracji – narracja może być prowadzona w pierwszej lub trzeciej osobie, co nie sprowadza się jednak jedynie do wyboru osoby gramatycznej, bo pociąga za sobą dalsze konsekwencje (np. narrator może znajdować się w wewnątrz lub na zewnątrz świata przedstawionego, może być świadkiem, obserwatorem, uczestnikiem, może być tylko nadawcą albo również bohaterem opowiadania itd.).

6. Dbaj o słownictwo i styl – w opowiadaniu równie ważna jest treść, jak i forma.

7. Dostosuj język do przedmiotu opowiadania.

8. Jeśli zawierasz w opowiadaniu dialogi, to zadbaj o ich prawidłową interpunkcję i układ.

9. Dziel treść opowiadania na akapity.

Schemat opowiadania

Opowiadanie składa się z następujących elementów:

- tytuł

Tytuł opowiadania powinien być atrakcyjny, ciekawy, intrygujący, znaczący itp.

- wstęp

To miejsce na wprowadzenie w akcję, prezentację sytuacji i sylwetek bohaterów, określenie miejsca, okoliczności i czasu. To tu wprowadzasz czytelnika w świat przedstawiony, zaciekaw go i zaintryguj. 

- rozwinięcie

Rozwinięcie to miejsce na opis wydarzeń, które następują po sobie i zmierzają do rozwiązania. Nie zawsze wydarzenia przedstawiane są w porządku chronologicznym, ważne jednak, by tworzyły łańcuch przyczynowo-skutkowy.

- zakończenie

Ostatnia część opowiadania to miejsce na rozwiązanie akcji, wskazanie konsekwencji zdarzeń, puentę, niekiedy rodzaj morału.

To tu możesz również zamieścić komentarz czy wyciągnąć wniosek.  

Komentarze