Jak napisać pamiętnik

Pamiętnik to rodzaj relacji o zdarzeniach, gdzie piszący jest ich naocznym świadkiem lub uczestnikiem. To tekst pisany z dystansu czasowego, zwykle skoncentrowany na świecie zewnętrznym. Podczas pisania pamiętnika pamiętaj, żeby stosować pierwszą osobę liczby pojedynczej.

 

Co to jest pamiętnik?

Pamiętnik to forma wypowiedzi, której celem jest opis zdarzeń i wspomnień oraz wyrażenie opinii, emocji i uczuć piszącego.

Pamiętnik pisze się z pewnej perspektywy czasowej (w przeciwieństwie do dziennika, który jest pisany na bieżąco). Jego treści skupiają się przede wszystkim na relacji wydarzeń ze świata zewnętrznego, a w mniejszym stopniu na intymnych odczuciach.

Jak napisać pamiętnik?

Pisanie pamiętnika oznacza tworzenie relacji z wydarzeń. Ważne jest przy tym zaakcentowanie, czy piszący był ich uczestnikiem czy świadkiem – to wyznacza perspektywę nadawcy. Cechą charakterystyczną pamiętnika jest to, że jest pisany z pewnego dystansu czasowego. Oznacza to, że nadawca może opisać zarówno przebieg zdarzeń, jak i wyrazić swoje stanowisko wobec nich w chwili pisania, wyciągnąć wnioski, ocenić je z pewnej perspektywy. 

Wskazówki:

1. Pisz w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

2. Pamiętnik zwykle relacjonuje zdarzenia w porządku chronologicznym, nie jest to jednak zasada.

3. Pamiętaj o perspektywie czasowej – w pamiętniku opisuje się zdarzenia z bliższej lub dalszej przeszłości.

4. Określ, czy byłeś uczestnikiem zdarzeń czy obserwatorem.

5. Staraj się pisać ciekawie i barwnie.

6. Dbaj o poprawność językową.

 

Schemat pamiętnika

Wpis w pamiętniku zwykle zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Wpis w pamiętniku jest zazwyczaj opatrzony bieżącą datą. Wskazuje się również miejsce, w którym wpis powstał.

- treść wpisu

Po oznaczeniu miejsca i daty następuje właściwa treść wpisu. Jego treść zależy od piszącego, jego intencji, przeżyć, wspomnień itd.

Komentarze

~ byczekA1
11/2/20, 9:49 PM
super