Jak napisać plan pracy dyplomowej

Plan pracy dyplomowej jest jednym z pierwszych etapów pisania pracy. Wyznacza kierunek i sposób ujęcia omawianego i badanego problemu, porządkuje treści. Podczas pisania planu pracy dyplomowej pamiętaj o logicznym porządku i precyzji w nadawaniu kolejnych tytułów.

 

Co to jest plan pracy dyplomowej?

Plan pracy dyplomowej to forma wypowiedzi, której celem jest podział i uporządkowanie treści oraz wszystkich elementów składowych pracy dyplomowej.

Określa kolejność i hierarchię treści, wprowadza tytuły i podtytuły części składowych.

Jak napisać plan pracy dyplomowej? 

Nie istnieje jeden obowiązujący schemat pisania planu pracy dyplomowej. W jego pisaniu dużą rolę odgrywają czynniki, takie jak: specyfika dziedziny, której poświęcona jest praca, sposób ujęcia tematu, zakres pracy, metody pracy, rodzaj samej pracy dyplomowej (praca teoretyczna, badawcza etc.) itd.

W pisaniu planu pracy dyplomowej najważniejsze jest jednak, żeby nadać logiczny porządek treściom.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze plan pracy dyplomowej.

2. Ustal kryteria, które wyznaczą podział i porządek treści.

3. Pisz konkretnie, zrozumiale i rzeczowo.

4. Staraj się, żeby kolejne części i elementy logicznie z siebie wynikały.

5. Pamiętaj, że plan pracy dyplomowej to rodzaj mapy po jej treści.

6. Przemyśl dobrze tytuły rozdziałów i podrozdziałów – powinny być zrozumiałe, czytelne i precyzyjnie określać zawartość poszczególnych części.

7. Dbaj o poprawność językową.

Schemat plany pracy dyplomowej

Plan pracy dyplomowej składa się zwykle z następujących elementów:

- wstęp

- podział zasadniczej treści pracy dyplomowej

To zwykle podział na rozdziały i podrozdziały, np.

  1. Rozdział pierwszy

1.1. Podrozdział

1.1.1. …

1.1.2. …

1.2. Podrozdział

1.3. Podrozdział

  1. Rozdział drugi

(...)

Czasami praca dyplomowa składa się z określonych części, np. część teoretyczna, metodologia i część badawcza.

- zakończenie

- bibliografia

 

Komentarze