Jak napisać pocztówkę

Pocztówka to kartka, której treść skierowana jest do określonego adresata. Ma zwykle lekki i niezobowiązujący charakter. Jej celem jest wyrażenie pamięci i życzliwości. To forma pozdrowień z wakacji i krótkiego opisu pobytu w danym miejscu lub treść okolicznościowa. 

 

Co to jest pocztówka?

Pocztówka (inaczej karta pocztowa, widokówka) to kartka, którą wysyła się pocztą, zwykle bez koperty.

Pocztówka zazwyczaj z jednej strony ma fotografię lub rysunek, z drugiej zaś znajduje się na niej miejsce na wpisanie treści oraz wskazanie danych adresowych.

Pocztówki najczęściej wysyła się z wakacji lub podczas pobytu w obcym miejscu, ale również z okazji urodzin czy imienin, w ramach gratulacji itp. Dlatego w jej treści można zawrzeć pozdrowienia, życzenia, gratulacje.

Pocztówka jest zwykle wyrazem szacunku, uczucia, więzi, pamięci o adresacie.

Jak napisać pocztówkę?

Ostateczny kształt pocztówki zależy od okoliczności, w jakich tworzy się jej treść, relacji łączących nadawcę z odbiorcą i osoby piszącego. Ważne jest jednak, aby pisać krótko i zwięźle – miejsce na pocztówce jest dość ograniczone.

Wskazówki:

1. Pisz zwięźle i rzeczowo.

2. Dostosuj styl i treść do odbiorcy i okoliczności.

3. Pocztówka zawiera zwykle treści lekkie, nie porusza ważnych tematów.

4. Pocztówki zwykle nie wkłada się do koperty – pamiętaj więc, że jej treść może być dostępna dla osób trzecich.

5. Zwroty do adresata piszemy wielką literą, np. TobieWamTobą.

6. Pamiętaj o prawidłowym zaadresowaniu pocztówki – obowiązują tu takie same zasady jak przy adresowaniu kopert.

7. Dbaj o poprawność językową. 

Schemat pocztówki

Na pocztówce zawiera się zwykle następujące elementy:

- imię i nazwisko oraz dane adresowe odbiorcy

W odpowiednim do tego miejscu wpisz wszystkie niezbędne dane identyfikujące adresata (imię, nazwisko, pełny adres).

- miejscowość i data

Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- zwrot grzecznościowy

Najczęściej to Drogi/Droga/Drodzy lub Kochany/Kochana/Kochani + imię w wołaczu lub samo imię.

Jeśli relacja z odbiorcą należy do bardziej oficjalnych, to piszemy: Szanowny Panie, Szanowna Pani lub Szanowni Państwo.

- treść pocztówki

W treści pocztówki zawiera się informacje o miejscu, z którego się pisze, pogodzie i warunkach, ciekawych obiektach czy atrakcjach.

Pocztówka to również opis swoich wrażeń i emocji związanych z pobytem.

Jeśli to pocztówka okolicznościowa, wpisz w treści życzenia.

- końcowy zwrot grzecznościowy

Na końcu zwykle umieszczamy zwrot grzecznościowy, taki jak: Pozdrawiam, Całuję, Posyłam całusy.

- podpis

Na pocztówce należy się podpisać.

Komentarze

~ Nieanonimowy anonim
9/25/23, 3:54 PM
No właśnie, miałeś dobrze, czy nie?
~ kolega z ławki
10/13/22, 6:48 PM
I jak, pani oceniła, masz dobrze?
~ janusze olx
9/20/21, 3:28 PM
dzk
~ HKW
2/2/21, 7:03 PM
jutro napiszę czy mam dobrze ponieważ wtedy moja pani będzie sprawdzać pozdrawiam