Jak napisać podanie do szkoły

Podanie do szkoły pismem skierowanym do określonego adresata. Jest wyrazem woli podjęcia nauki w konkretnej placówce. Podczas pisania podania do szkoły pamiętaj, żeby jego treść była zrozumiała, rzeczowa i zwięzła. Nie zapomnij o uzasadnieniu swojej prośby.

Co to jest podanie do szkoły?

Podanie do szkoły to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie prośby o przyjęcie do określonej placówki.  

Jak napisać podanie do szkoły?

Ogólny schemat podania do szkoły zakłada wyrażenie prośby oraz jej uzasadnienie, co sprowadza się do wskazania klasy i profilu, które nas interesują, oraz przedstawienie swojej kandydatury pod tym kątem.

Wskazówki:

1. Dobrze przemyśl treść podania do szkoły.

2. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

3. Wyraź swoją motywację do podjęcia nauki w danej placówce.

4. Zwróć uwagę na układ graficzny tekstu – postaraj się, żeby był jasny i czytelny.

5. Dziel tekst na akapity.

6. Zwróć uwagę na długość tekstu – podanie do szkoły nie powinno być zbyt długie i rozwlekłe.

7. Dbaj o poprawność językową.

Schemat podania do szkoły

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieść w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą pisze się po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy (dane składającego podanie do szkoły) umieść po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy (dane placówki/dyrektora szkoły) umieść po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Podanie”, umieść na środku.

- treść podania do szkoły

W treści podania wskaż profil i klasę, do której chcesz dołączyć.

Napisz, dlaczego jesteś dobrym kandydatem na to miejsce. Odwołaj się do swoich umiejętności, zainteresowań, predyspozycji, osiągnięć i sukcesów, działalności dodatkowej.

Wyraź również nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby.

- zwrot grzecznościowy

Podanie zakończ zwrotem grzecznościowym, np. Z poważaniem, Łączę wyrazy szacunku.

- podpis

Pod podaniem należy podpisać się imieniem i nazwiskiem.

Komentarze

~ nice
7/23/22, 3:17 PM
nice