Jak napisać podanie o pracę

Podanie o pracę jest pismem skierowanym do określonego adresata. To wyraz woli podjęcia pracy u wybranego pracodawcy, kiedy ten nie prowadzi rekrutacji. Podczas pisania podania o pracę pamiętaj, żeby jego treść była zrozumiała, rzeczowa i zwięzła.

 

Co to jest podanie o pracę?

Podanie o pracę to forma wypowiedzi, której celem jest prezentacja własnej osoby i wyrażenie woli podjęcia pracy u określonego pracodawcy.

Podanie o pracę pisze się, kiedy pracodawca nie prowadzi obecnie rekrutacji (w odróżnieniu od listu motywacyjnego, który wysyła się w odpowiedzi na ofertę pracy).

Jak napisać podanie o pracę?

Ostateczna postać podania o pracę zależy od wielu czynników, takich jak: stanowisko, o które się ubiegamy, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kwalifikacje itd. Niemniej jednak ogólny schemat podania o pracę zakłada wyrażenie prośby oraz jej uzasadnienie, co sprowadza się do wskazanie stanowiska, które nas interesuje, oraz przedstawienie swojej kandydatury pod tym kątem.

Wskazówki:

1. Dobrze przemyśl treść podania o pracę.

2. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

3. Wyraź swoją motywację do podjęcia pracy w danym miejscu.

4. Pisz sugestywnie, zaciekaw pracodawcę, zrób dobre pierwsze wrażenie.

5. Nie próbuj kłamać – wszelkie nieścisłości prędzej czy później wyjdą na jaw. 

6. Zwróć uwagę na układ graficzny tekstu – postaraj się, żeby był jasny i czytelny.

7. Dziel tekst na akapity.

8. Zwróć uwagę na długość tekstu – podanie o pracę nie powinno być zbyt długie i rozwlekłe.

9. Dbaj o poprawność językową.

Schemat podania o pracę

Podanie o pracę zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieść w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą pisze się po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy (dane składającego podanie o pracę), tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, umieść po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy (dane pracodawcy) umieść po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek (o treści „Podanie o pracę”) umieść na środku.

- treść podania o pracę

W treści podania o pracę wskaż, jakie stanowisko cię interesuje.

Napisz, dlaczego jesteś dobrym kandydatem, żeby je objąć. Odwołaj się do swojego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, kompetencji, predyspozycji, odbytych kursów i szkoleń itp.

Wyraź chęć uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej i gotowość do podjęcia pracy.

Zawrzyj również informację o załącznikach (zwykle to CV).

- zwrot grzecznościowy

Zakończ podanie zwrotem grzecznościowym, np. Z poważaniem, Łączę wyrazy szacunku.

- podpis

Pod podaniem należy podpisać się imieniem i nazwiskiem.

Komentarze