Jak napisać podanie

Podanie to pismo skierowane do określonego adresata. Jest oficjalną formą wypowiedzi mającą na celu przedstawienie sprawy, wyrażenie życzenia o jej załatwienie i uzasadnienie swojej prośby. Podczas pisania podania pamiętaj, żeby jego treść była zrozumiała i rzeczowa, a język – konkretny i precyzyjny.

 

Co to jest podanie?

Podanie to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie prośby o załatwienie jakiejś sprawy oraz jej uzasadnienie.

Podanie kieruje się zwykle do różnego rodzaju instytucji, urzędów, firm itp. To wypowiedź o charakterze oficjalnym.

Jak napisać podanie?

Podanie ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Jego język jest oficjalny, urzędowy. Podczas pisania podania zwróć uwagę na precyzję i zrozumiałość wypowiedzi.

Wskazówki:

1. Pisz zwięźle, rzeczowo i zrozumiale.

2. Język podania powinien być prosty i konkretny.

3. Unikaj emocjonalnego stylu i językowych ozdobników.

4. Przemyśl dobrze uzasadnienie swojej prośby. Zgromadź potrzebne argumenty.

5. Jeśli dołączasz do podania jakąś dokumentację, to zrób dokładną listę załączników.

6. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat podania

Podanie składa się z następujących elementów:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy (imię, nazwisko, adres, niekiedy również numer telefonu i adres e-mail) umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy (konkretna osoba lub urząd, instytucja, rada itp.) umieszczamy po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „podanie”, powinien znaleźć się na środku.

- wstęp

Początek to miejsce na sformułowanie celu pisania podania. To tu masz wyjaśnić, z czym się zwracasz do adresata. We wstępie zwykle używa się formuł grzecznościowych, takich jak: Uprzejmie proszę oZwracam się z prośbą o itp.

- rozwinięcie

Środkowa część podania to miejsce na uzasadnienie swojej prośby, wskazanie argumentów.

- zakończenie

W zakończeniu możesz powtórzyć prośbę o pozytywne rozpatrzenie sprawy i wyrazić nadzieję na jej załatwienie.

- podpis

Pod treścią podania należy podpisać się imieniem i nazwiskiem.

- informacja o załącznikach

Jeśli wraz z podaniem przesyłasz załączniki, zrób ich listę.

Komentarze