Jak napisać prośbę

Prośba to pismo skierowane do określonego adresata. Ma na celu wyrażenie życzenia i jego uzasadnienie. Podczas pisania prośby pamiętaj, żeby jego treść była zrozumiała i rzeczowa, a język – konkretny i precyzyjny. Nie zapomnij o odpowiednim zaadresowaniu prośby.

Co to jest prośba?

Prośba to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie określonego życzenia. Jest oficjalnym pismem, które tworzy się w celu uzyskania czegoś określonego. 

Prośbę kieruje się zwykle do różnego rodzaju instytucji, urzędów, firm itp. 

Jak napisać prośbę?

Podczas pisania prośby bardzo ważne jest, żeby jasno i zrozumiale przedstawić swoje życzenie. Należy również pamiętać o podaniu najważniejszych informacji i skierować prośbę do odpowiedniego adresata.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść prośby.

2. Określ cel i przedmiot prośby.

3. Przygotuj odpowiednie argumenty na uzasadnienie swojej prośby.

4. Pisz konkretnie, rzeczowo, zwięźle i zrozumiale.

5. Unikaj emocjonalnego stylu i językowych ozdobników.

6. Jeśli dołączasz do prośby jakąś dokumentację, to zrób dokładną listę załączników.

7. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat prośby

Prośba zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieść w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą pisze się po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy umieść po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy umieść poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, o treści „Prośba” lub „Prośba o...”, umieść na środku.

- treść wniosku

W treści prośby przedstaw swoją sytuację, sformułuj życzenie i uzasadnij je.

Wyraź również nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby.

- podpis

Pod prośbą należy się podpisać imieniem i nazwiskiem.

- informacja o załącznikach

Jeśli wraz z prośbą przesyłasz załączniki, zrób ich listę.

 

Komentarze