Jak napisać przemówienie

Przemówienie to wypowiedź z przeznaczeniem do wygłoszenia. Jest formą, która ma na celu przedstawienie swojej opinii w jakiejś sprawie i wywołanie reakcji u słuchaczy. Podczas pisania przemówienia miej cały czas na uwadze jego cel, nie zapominaj o odbiorcach i dbaj o porządek wypowiedzi.

 

Co to jest przemówienie?

Przemówienie to forma wypowiedzi, której cel zależy od okoliczności i grupy docelowej. Wymienione czynniki warunkują również treść i formę przemówienia. Zwykle chodzi o prezentację stanowiska w jakiejś sprawie, skłonienie odbiorców do określonych reakcji albo zabrania przez nich głos w poruszanej kwestii czy ustosunkowania się do niej.

To tekst okolicznościowy pisany z przeznaczeniem do publicznego wygłoszenia.

Jak napisać przemówienie?

Przemówienie ma trójdzielną budowę, ale jego ostateczny kształt zależy od poruszanych kwestii, sposobu argumentacji, grupy docelowej, okoliczności itd.

Wskazówki:

1. Napisanie przemówienia wymaga zaangażowania w poruszaną sprawę.

2. Przemyśl dokładnie cel przemówienia. Określ oczekiwane reakcje odbiorców.

3. Zgromadź potrzebne informacje na poruszany temat.

4. Zrób plan przemówienia. Stwórz listę argumentów, dowodów, przykładów na poparcie swoich tez i twierdzeń.

5. Argumenty i dowody ułóż w odpowiedniej kolejności.

6. Zadbaj o porządek i kompozycję wypowiedzi – kolejne części powinny logicznie z siebie wynikać.

7. Podczas pisania przemówienia nie zapominaj o odbiorcy. Stosuj bezpośrednie zwroty.

8. Dostosuj styl, język i formę do odbiorców. Weź pod uwagę ich istotne cechy, takie jak: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, kompetencje różnego rodzaju itd.

9. Używaj języka plastycznego, obrazowego, konkretnego. Stosuj metafory, porównania, pytania retoryczne.

10. Jeśli wygłaszasz przemówienie, zwróć uwagę na tempo mówienia, akcent i dykcję, nawiązuj także kontakt ze słuchaczami.

11. Posłuchaj i/lub poczytaj znanych przemówień.

Schemat przemówienia

Przemówienie powinno składać się z następujących elementów:

- tytuł

Tytuł przemówienia powinien być intrygujący i atrakcyjny, a jednocześnie rzeczowy.

- wstęp

Wstęp stanowi wprowadzenie do przemówienia. To tu masz naświetlić poruszane zagadnienie i zaprezentować problem. To również miejsce na zaciekawienie słuchaczy i zachęcenie ich do słuchania.

- rozwinięcie

Środkowa część przemówienia to miejsce na prezentację całej sprawy, której dotyczy przemówienie, a także na twoje argumenty, kontrargumenty, dowody i przykłady.

To tu możesz odeprzeć ewentualne czy przewidywane zarzuty, odpowiedzieć na pytania, których możesz się spodziewać.

- zakończenie

Ostatnia część przemówienia to miejsce na podsumowanie wywodów, wnioski i konkluzje. To tu możesz podziękować za poświęcony czas i uwagę. 

Komentarze

~ anonimowy
10/10/21, 10:53 PM
bardzo pomogło, dzięuje
~ Ok
10/10/21, 3:28 PM
Dzk
~ carolejnej
10/8/21, 12:43 PM
serio nie pomogło
~ majkap
9/15/21, 12:23 PM
okej pomogło, ale pewnie i tak 3 z tego dostanę ;)
~ randomowy czlek
9/9/21, 4:19 PM
dzienki ale niezbyt pomoglo
~ Jan
5/23/21, 7:50 AM
Mało pomocne :/
~ wojtek
5/14/21, 1:34 PM
Prawie nie pomogło
~ wojtek
5/13/21, 11:37 AM
dzięki pomogło
~ Random_zza_ściany
5/12/21, 8:03 PM
Prawie mi nic nie pomogło
~ MUCHA
5/5/21, 4:26 PM
ok
~ Star
5/5/21, 12:50 PM
Super, wielkie dzięki
~ aki sraki
4/13/21, 11:01 AM
dzięki
~ wacek234567
4/9/21, 8:10 AM
dziekuje za pomoc.przydalo mi śe to
~ AKI
4/2/21, 12:12 PM
przyda się
~ janek
3/14/21, 4:19 PM
dzienki