Jak napisać raport

Raport to rodzaj tekstu, który ma na celu dokładne sprawozdanie z czegoś, co się wydarzyło. Relacjonuje i porządkuje informacje. Podczas pisania raportu dbaj o konkretny i rzeczowy język oraz przekazanie obiektywnych informacji. Pamiętaj o ich odpowiednim uporządkowaniu.

 

Co to jest raport?

Raport to forma wypowiedzi, której celem jest sprawozdanie z określonych prac czy działań lub relacja o stanie czegoś.

Jak napisać raport?

Podczas pisania raportu najważniejsze jest dokładne wskazanie, czego raport dotyczy i co dokładnie się wydarzyło. Język raportu powinien być neutralny, precyzyjny i konkretny.

Wskazówki:

1. Dostosuj styl i język do odbiorcy i przedmiotu raportu.

2. Pisz konkretnie, rzeczowo i zwięźle.

3. Uporządkuj informacje.

4. Dokonaj selekcji informacji.

5. Określ dokładnie, co jest celem raportu.

6.Określ dokładnie, czego dotyczy raport i dla kogo jest pisany.

7. Unikaj sformułowań oceniających, raport powinien być obiektywną relacją.

8. Podziel tekst na części.

9. Zadbaj o czytelny układ graficzny.

10. Dbaj o poprawność językową.

Schemat raportu

Raport zawiera zwykle następujące elementy:

- cel raportu

Określ dokładnie i precyzyjnie cel i przedmiot raportu.

- odbiorca raportu

Wskaż, do kogo kierowany jest raport.

- nadawca raportu

Wskaż, kto jest autorem raportu.

- czas i miejsce

Określ czas i miejsce raportowanych zdarzeń.

- treść raportu

W treści raportu napisz, co miało miejsce/co się wydarzyło, jakie podjęto działania, jakie zastosowano metody, jakie były tego konsekwencje, jakie podjęto decyzje i jakie ustalono plany na przyszłość itp. 

Komentarze