Jak napisać referat

Referat to opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia z określonej dziedziny. To forma użytkowa, której głównym zadaniem jest przekazanie informacji. Podczas pisania referatu pamiętaj o rzetelnym opracowaniu materiału, stylu naukowym i prowadzeniu logicznego wywodu.  

Co to jest referat?

Referat to forma wypowiedzi, której głównym celem jest przekazanie informacji. To opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia z określonej dziedziny – referat może poruszać różnorodną tematykę.

Treść referatu oparta jest na źródłach, które wymagają streszczenia, syntezy i analizy wykorzystywanych materiałów.

Pisany jest stylem naukowym i zawiera specjalistyczną terminologię. Zwykle przeznaczony jest do wygłoszenia dla konkretnej grupy odbiorców.

Referat obejmuje przede wszystkim fakty, cechuje go obiektywizm, ale może zawierać również krytyczne uwagi autora.

Jak napisać referat?

Referat ma przede wszystkim cele informacyjne. Niemniej jednak równie ważna jest forma przekazu informacji, dlatego podczas pisania referatu należy spełnić kilka istotnych wymagań formalnych i stylistycznych. 

Wskazówki:

1. Zrób dokładny plan referatu.

2. Zadbaj o bogate i zróżnicowane źródła referatu i uporządkuj je.

3. Dostosuj styl do odbiorców referatu.

4. Jeśli wygłaszasz referat, zwróć uwagę na tempo mówienia i dykcję.

5. Pisz zrozumiale i zwięźle. Język referatu powinien być prosty i konkretny.

6. Unikaj emocjonalnego stylu i zbędnych ozdobników.

7. Pamiętaj o wartości merytorycznej referatu.

8. Treść referatu powinna być podana w sposób spójny, a jego kolejne elementy logicznie z siebie wynikać.

9. Dbaj o poprawność językową.

Schemat referatu

Referat powinien zawierać następujące elementy:

- wstęp

Wstęp to miejsce na prezentację tematu i celu referatu, kontekstu zagadnienia, przyjętego punktu widzenia, tezy itd.  

- rozwinięcie

Środkowa część referatu to szczegółowe omówienie zagadnienia. To tu prezentuje się wszystkie fakty, definicje, pojęcia, prawa, a także przykłady i wskazanie źródeł.

- zakończenie

Ostatnia część referatu to miejsce na podsumowanie, wnioski, konkluzje. To tu możesz wyrazić własne zdanie i krytyczne uwagi. Niekiedy to również zachęta do dyskusji.

przypisy i bibliografia

Należy dokładnie wskazać wszystkie wykorzystane publikacje, badania, książki itd.

Komentarze