Jak napisać reklamację

Reklamacja jest wypowiedzią mającą na celu zgłoszenie i wyrażenie roszczenia związanego z wadliwym produktem bądź usługą. Podczas pisania reklamacji pamiętaj, żeby wskazać dokładnie, czego twoje żądanie dotyczy i jaki jego powód. Pisz konkretnie i rzeczowo.

 

Co to jest reklamacja?

Reklamacja to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie żądania klienta.  Kierowana jest do sprzedawcy, dostawcy, producenta bądź wykonawcy usługi.

Powodem wysunięcia żądania mogą być wady towaru lub jego słaba jakość, niezadowalający poziom wykonania usługi, kłopoty z dostawą itd.

Jak napisać reklamację?

Reklamacja zawiera przede wszystkim opis problemu, przyczynę składania reklamacji, szczegóły dotyczące wad, jakości itd. Niekiedy to również odwołanie się do podstawy prawnej. Ponadto w jej treści należy wyrazić prośbę o naprawienie szkód.  

Wskazówki:

1. Pisz zwięźle, zrozumiale i rzeczowo.

2. Język reklamacji powinien być precyzyjny i konkretny.

3. Wskaż dokładnie przedmiot reklamacji (np. numer zamówienia, numer seryjny). 

4. Opisz dobrze i przystępnie powód reklamacji – pamiętaj o racjonalnej argumentacji i podaniu odpowiedniego uzasadnienia.

5. Opisz wyraźnie swoje oczekiwania – zaznacz, czy żądasz wymiany, naprawy, zwrotu środków etc.

Schemat reklamacji

Reklamacja składa się z następujących elementów:

- miejscowość i data

Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy umieszczamy po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Reklamacja”, umieszczamy na środku.

- przedmiot reklamacji

Wskaż dokładnie, czego reklamacja dotyczy.

- przyczyna reklamacji

Opisz dokładnie, co skłoniło cię do złożenia reklamacji.

- prośba o naprawienie szkód

Zwróć się z prośbą o naprawienie szkód i napisz, czego dokładnie oczekujesz.

- podpis

Na końcu podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem.

- załączniki

Jeśli twoja reklamacja zawiera załączniki (np. dowód zakupu), wskaż, co przesyłasz.

Komentarze