Jak napisać rekomendację

Rekomendacja to tekst polecający. Jest pozytywną oceną kogoś lub czegoś. Przedstawia korzyści, opierając się na spełnionych oczekiwaniach i doświadczeniu własnym. Podczas pisania rekomendacji pamiętaj o dokładnym wskazaniu jej przedmiotu i określeniu korzyści.

 

Co to jest rekomendacja?

Rekomendacja to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie pozytywnej opinii o kimś lub o czymś. Jest to rodzaj polecenia.

Rekomendacja może dotyczyć jakości produktu, świadczonych usług lub osoby (np. referencje dla pracownika).

Jak napisać rekomendację?

Podczas pisania rekomendacji ważne jest, żeby w jej treści zawrzeć wszystkie kluczowe informacje (określenie przedmiotu opinii i korzyści) i oprzeć ocenę na własnym doświadczeniu.

Wskazówki:

1. Wskaż dokładnie przedmiot rekomendacji – co polecasz, skąd o tym wiesz itd.

2. Opisz, jak wyglądało korzystanie z produktu czy usługi w twoim przypadku.

3. Podpieraj się przykładami z własnego doświadczenia.

4. Określ korzyści.

5. Bądź wiarygodny.

6. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

7. Dbaj o poprawność językową.

Schemat rekomendacji  

Rekomendacja zawiera zwykle następujące elementy:

- informacje o przedmiocie rekomendacji

Wskaż dokładnie, czego dotyczy twoja rekomendacja (co to za produkt czy usługa), skąd dowiedziałeś o produkcie czy usłudze itp.

- informacje o korzystaniu/używaniu

Napisz, do czego lub w jaki sposób używałeś produktu/skorzystałeś z usługi, jak to wyglądało/przebiegało.

- informacje o dostępności i grupie docelowej

Napisz, gdzie można kupić produkt lub skorzystać z usługi. Określ, dla kogo jest przeznaczony i komu go polecasz.

- ocena, korzyści, polecenie

Sformułuj swoją opinię i poprzyj ją opisem korzyści. Poleć produkt lub usługę innym.

Komentarze

~ Kpom
4/16/24, 7:05 PM
Nice