Jak napisać reportaż

Reportaż jest rodzajem relacji z określonych zdarzeń, pisanej z perspektywy ich uczestnika lub obserwatora. To gatunek dziennikarsko-literacki. Podczas pisania reportażu pamiętaj, żeby zawierać w jego treści informacje sprawdzone i rzetelne.

Co to jest reportaż?

Reportaż to forma wypowiedzi, której celem jest sprawozdanie z wydarzeń. Autor reportażu jest przy tym ich bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem.

Ze względu na rodzaj tematyki można wyróżnić rodzaje reportaży: podróżniczy, wojenny, kryminalny, historyczny, społeczno-obyczajowy, naukowy itd.

Jak napisać reportaż?

Końcowy kształt reportażu zależy od czynników, takich jak: temat, przedmiot i cel reportażu, od osoby piszącej, odbioru opisywanych wydarzeń itp. Ponadto reportaż zawiera zarówno elementy informacyjne, jak i autorską opinię oraz interpretację – ich stosunek i relacja decydują o jego charakterze. 

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze temat i cel reportażu.

2. Poznaj dobrze przedmiot reportażu.

3. Zgromadź potrzebne materiały (wycinki prasowe, rozmowy ze świadkami, nagrania itp.).

4. Określ bohatera reportażu, miejsce, czas i okololiczności.

5. Pisz konkretnie i rzeczowo.

6. Pamiętaj, że reportaż to próba interpretacji przedstawionych zdarzeń.

7. Ustal kryteria i uporządkuj według nich materiał do reportażu.

8. Zrób plan reportażu.

9. Bądź wiarygodny i autentyczny.

10. Reportaż zazwyczaj przedstawia zdarzenia w porządku chronologicznym, ale nie jest to zasadą.

11. Dostosuj styl, język i formę do tematu reportażu.

12. Pamiętaj, że wydarzenia powinny być przedstawione z zachowaniem obiektywizmu.

13. Pamiętaj, że reportaż ma poruszać prawdziwe problemy, których istnienie da się zweryfikować.

14. Dbaj o poprawność językową.

15. Jeśli chcesz doskonalić swój pisarski warsztat, czytaj teksty znanych reportażystów.

Schemat reportażu

Reportaż zawiera zwykle następujące elementy:

- tytuł

Tytuł reportażu powinien zaciekawić i zaintrygować czytelnika, a także nawiązywać do jego treści.

- wstęp

Wstęp to miejsce na prezentację tematu i celu reportażu, naświetlenie problemu, postawienie pytań i uzasadnienie wyboru tematu.

- rozwinięcie

Właściwa część reportażu to miejsce na relację ze zdarzeń, obudowaną zgromadzonymi materiałami i wyciągniętymi wnioskami.

To tu musisz również rozwiązać akcję.

- zakończenie

Ostatnia część reportażu to często miejsce na komentarz, opinię i wyrażenie emocji.

Komentarze