Jak napisać rozprawkę

Rozprawka to dłuższa wypowiedź o trójdzielnej budowie. Jej cel jest wyraźnie określony – prezentacja danego problemu, zajęcie stanowiska oraz dowiedzenie jego słuszności. Zasadnicza część rozprawki to rzeczowa, racjonalna i przemyślana argumentacja.

 

Co to jest rozprawka?

Rozprawka to forma wypowiedzi, która polega na prezentacji stanowiska w określonej sprawie oraz jego uzasadnienie poprzez zgromadzone w tym celu argumenty.  

Można wyróżnić dwa rodzaje rozprawki: z tezą i hipotezą.

Rozprawka z tezą polega na udowodnieniu jakiejś myśli przez podanie argumentów. Teza ma zostać potwierdzona bądź obalona.

Rozprawką z hipotezą to inaczej odpowiedź na pytanie, gdzie przedstawia się argumenty „za” lub „przeciw” albo zarówno „za”, jak i „przeciw” ( w tym wypadku na końcu przedstawia się ostateczne stanowisko).

Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. To jej podstawowe i obligatoryjne elementy.

Wskazówki:

1. Pisanie rozprawki zacznij od dokładnego przemyślenia tematu, zajęcia stanowiska wobec problemu i opracowania planu wypowiedzi.

2. Nie powtarzaj tych samych informacji we wstępie i podsumowaniu.

3. Twoje stanowisko wobec rozważanego problemu powinno być zdecydowane i stanowcze, a prezentowana argumentacja – spójna, logiczna i konsekwentna.

4. Argumenty przedstawione w głównej części rozprawki powinny być rzeczowe, merytoryczne, przekonujące, odpowiednio sformułowane i zawierać przykłady.

5. Przedstaw argumenty we właściwej kolejności: od najważniejszych do mniej istotnych lub w porządku chronologicznym.

6. Każdy argument zawrzyj w oddzielnym akapicie.

Schemat rozprawki 

Wstęp

Na początku rozprawki należy przede wszystkim przedstawić jej temat, aby wprowadzić czytelnika w omawianą problematykę.

Wstęp to również miejsce na zajęcie stanowiska w stosunku do poruszanego problemu.

Podsumowanie

Wstęp powinien zawierać:

- temat wypowiedzi,

- tezę lub hipotezę,

- stanowisko autora wypowiedzi.

Rozwinięcie

To główna i najbardziej obszerna część rozprawki, jej „serce”. To tu jest miejsce na twoją argumentację. Należy ją przeprowadzić, podając kolejne dowody za przyjętym wobec problemu stanowiskiem.

Podsumowanie

Rozwinięcie powinno zawierać rzeczowe, merytoryczne argumenty podane w logicznej kolejności.

Zakończenie

Ostatnia część rozprawki to miejsce na twoje wnioski, nawiązanie do tezy (jej potwierdzenie lub obalenie) lub hipotezy (ostateczne stanowisko) oraz podsumowanie części głównej.

Podsumowanie

Zakończenie powinno zawierać:

- wnioski,

- nawiązanie do tezy lub hipotezy,

- podsumowanie. 

Komentarze

~ fush
1/7/24, 5:18 PM
przydatne
~ gabrycha
11/20/23, 7:19 PM
dziękujee
~ Juki
11/9/22, 6:44 PM
Przydatne
~ niami
7/18/22, 4:29 PM
Będzie przydatne.
~ nig
4/15/22, 10:54 AM
ta? to wyborrnie
~ Craft
3/3/22, 3:33 PM
fajny opis
~ jejuksionix
10/21/21, 5:15 PM
a można by prosić o przykłady ? mam na myśli coś jak postawioną tezę postaram się obronić następującymi argumentami. itd
~ Cookie
10/14/21, 12:57 PM
Dzięki
~ KUBAKAL
10/9/21, 2:58 PM
dzieki
~ es_8yqu
4/28/21, 3:17 PM
nie rozumiem
~ Qbiks
3/24/21, 3:38 PM
Dzięki
~ zuzi@
3/24/21, 8:38 AM
dziękuje
~ jd
3/16/21, 6:29 PM
stanowisko czyli swoja pozycje podczas pisania [ nie dosłownie]
~ o co tu chodzi
10/5/20, 5:24 PM
jakie stanowisko autora?