Jak napisać scenariusz

Scenariusz to tekst będący podstawą filmu, audycji lub przedstawienia. Zawiera wszystkie wypowiedzi przedstawionych postaci oraz wskazówki i objaśnienia potrzebne do jego realizacji. Podczas pisania scenariusza pamiętaj o podaniu wszystkich wskazówek i objaśnień dla osób biorących udział w przedsięwzięciu.

Co to jest scenariusz?

Scenariusz to forma wypowiedzi, której celem jest zaplanowanie i uporządkowanie elementów fabuły, charakterystyki bohaterów, scenerii wydarzeń i dialogów. Stanowi podstawę filmu, audycji lub przedstawienia.

Scenariuszem nazywa się ponadto program wydarzenia.

Jak napisać scenariusz?

W pisaniu scenariusza bardzo ważne jest, żeby podać dokładne i precyzyjne wskazówki dla osób biorących udział w jego realizacji – od tego będzie zależeć ostateczny jej kształt.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść i strukturę scenariusza.

2. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

3. Pamiętaj, żeby didaskalia zawierały wszystkie istotne informacje na temat poszczególnych scen, zachowania postaci (ruchu, sposobie mówienia, mimiki, gestów), miejsca, scenografii, tła muzycznego.

4. Dbaj o poprawność językową.

Schemat scenariusza

Scenariusz zawiera zwykle następujące elementy:

- dialogi

To zbiór wszystkich wypowiedzi osób, które biorą udział w realizacji przedsięwzięcia.

- didaskalia

To wskazówki i objaśnienia potrzebne do realizacji scenariusza.

To tu znajdują się wszystkie informacje na temat miejsca akcji, charakterystyki osób i sytuacji, wyglądu, zachowania, ruchu i sposobu mówienia postaci, układzie przestrzennym, rekwizytów i tła muzycznego.

Komentarze