Jak napisać skargę

Skarga jest rodzajem tekstu mającym na celu wskazanie zaniedbania lub nieprawidłowego wykonania zadania. W treści skargi domagamy się naprawy doznanej szkody, szerzej – interwencji. Podczas pisania skargi pamiętaj, żeby precyzyjnie opisać swoje zarzuty i dokładnie określić oczekiwania.

 

Co to jest skarga?

Skarga to forma wypowiedzi, której celem jest przekazanie informacji o czymś, co zostało uznane za krzywdzące lub niewłaściwe, oraz wyrażenie prośby o interwencję w tej sprawie.

Skarga jest pismem kierowanym do określonego adresata (zwykle do instytucji lub urzędu) w konkretnej sprawie. 

Jak napisać skargę?

Najbardziej istotne podczas pisania skargi jest podanie szczegółowych informacji na temat jej przedmiotu, dokładne wskazanie swoich oczekiwań oraz ich uzasadnienie.

Wskazówki:

1. Pisz zrozumiale, rzeczowo i konkretnie.

2. Zastanów się dobrze nad adresatem skargi – pismo powinno trafić do właściwej osoby, organu lub instytycji.

3. Wskaż dokładnie przedmiot skargi i wszelkie nieprawidłowości, których dotyczy.

4. Określ precyzyjnie i opisz dokładnie swoje zarzuty oraz żądania i oczekiwania.

5. Jeśli dołączasz do skargi jakąś dokumentację, to zrób dokłądną listę załączników.

6. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat skargi

Skarga powinna zawierać następujące elementy:

- miejscowość i datę

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku.

- dane nadawcy

Dane nadawcy, czyli osoby składającej skargę (imię, nazwisko, adres, niekiedy również numer telefonu i adres e-mail), umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy (osoba, organ lub instytucja) umieszczamy po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Skarga”, umieszczamy na środku.

- wstęp

Na początku skargi zamieszczamy formułę wstępną, to zwykle treść w rodzaju: Zwracam się z prośbą o, Wnoszę skargę na itp.

- treść skargi

W treści skargi określ i nazwij przedmiot skargi, osobę odpowiedzialną i okoliczności.

To tu jest również miejsce na prezentację swoich oczekiwań i żądań oraz prośbę o interwencję.

- końcowy zwrot grzecznościowy

Skargę zakończ zwrotem grzecznościowym, np. Z wyrazami szacunku, Z poważaniem.

- podpis

Pod skargą podpisz się imieniem i nazwiskiem.

- informacja o załącznikach

Jeśli wraz ze skargą przesyłasz załączniki, zrób ich listę.

Komentarze

~ Dorota
3/18/24, 8:40 PM
Nadal nie wiem gdzie złożyć skargę o zaniedbywanie dzieci karanie ich w rodzinie zastępczej
~ Grzegorz
12/20/22, 3:54 PM
Dzień dobry kierowca autobusu 207 o numerze autobusu 8514 nie zabrał pasażerów z bramy wyżynnej o godzinie 16 coś dokładnie nie pamietam