Jak napisać sprawozdanie

Sprawozdanie to wypowiedź, której celem jest relacja z wydarzeń. Ma charakter informacyjny, ale zawiera również elementy oceniające. Podczas pisania sprawozdania pamiętaj o zachowaniu obiektywizmu, selekcjonuj informacje, pisz rzeczowo i konkretnie.

 

Co to jest sprawozdanie?

Sprawozdanie to forma wypowiedzi, której celem jest szczegółowe zdanie sprawy z czegoś. To inaczej relacja świadka lub uczestnika. Sprawozdanie zawiera zarówno dokładne informacje o zdarzeniu i jego przebieg, jak i opinię autora.

Najważniejsze cechy sprawozdania to: obiektywizm, chronologia, przejrzystość, konkretność, rzeczowość.

Jak napisać sprawozdanie?

Zasadniczo sprawozdanie ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), a jego pisaniem rządzą określone zasady.

Wskazówki:

1. Pamiętaj o chronologicznym porządku relacjonowanych wydarzeń.

2. Nie zapomnij wskazać miejsca, czasu, uczestników itd.

3. Język sprawozdania powinien być konkretny i przejrzysty.

4. Pisz zwięźle, rzeczowo i zrozumiale.

5. Unikaj emocjonalnych wypowiedzi i językowych ozdobników.

6. Selekcjonuj informacje.

7. Dbaj o poprawność językową.

Schemat sprawozdania

Sprawozdanie składa się z następujących elementów:

- wstęp

Na początku sprawozdania podaj charakter, cel, rodzaj i tło zdarzenia, czas, miejsce i okoliczności zdarzenia oraz jego uczestników.

- rozwinięcie

Środkowa część sprawozdania to miejsce na chronologiczną relację z wydarzeń, zaakcentowanie najważniejszych wątków.

- zakończenie

Zakończenie to miejsce na podsumowanie i ocenę wydarzeń, własne refleksje i opinie.

Komentarze

~ Hot69Pencil
11/17/23, 8:25 AM
Fajnie, że można znaleźć tak łatwe wytłumaczenie.
~ Smurfcat123
10/14/23, 4:56 PM
Git
~ smerfetka12345
3/6/23, 1:41 PM
fajne
~ nik
1/8/23, 1:32 PM
thx
~ user36798
1/31/22, 7:08 AM
spoko
~ OLO
12/19/21, 1:56 PM
Thx
~ Niknamell
11/30/21, 3:44 PM
Thx
~ Nickname
5/27/21, 12:37 PM
Thx