Jak napisać sprawozdanie

Sprawozdanie to wypowiedź, której celem jest relacja z wydarzeń. Ma charakter informacyjny, ale zawiera również elementy oceniające. Podczas pisania sprawozdania pamiętaj o zachowaniu obiektywizmu, selekcjonuj informacje, pisz rzeczowo i konkretnie.

 

Co to jest sprawozdanie?

Sprawozdanie to forma wypowiedzi, której celem jest szczegółowe zdanie sprawy z czegoś. To inaczej relacja świadka lub uczestnika. Sprawozdanie zawiera zarówno dokładne informacje o zdarzeniu i jego przebieg, jak i opinię autora.

Najważniejsze cechy sprawozdania to: obiektywizm, chronologia, przejrzystość, konkretność, rzeczowość.

 

Jak napisać sprawozdanie?

Zasadniczo sprawozdanie ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), a jego pisaniem rządzą określone zasady.

Wskazówki:

  • Pamiętaj o chronologicznym porządku relacjonowanych wydarzeń.
  • Nie zapomnij wskazać miejsca, czasu, uczestników itd.
  • Język sprawozdania powinien być konkretny i przejrzysty.
  • Pisz zwięźle, rzeczowo i zrozumiale.
  • Unikaj emocjonalnych wypowiedzi i językowych ozdobników.
  • Selekcjonuj informacje.
  • Dbaj o poprawność językową.

 

Schemat sprawozdania

Sprawozdanie składa się z następujących elementów:

  • wstęp

Na początku sprawozdania podaj charakter, cel, rodzaj i tło zdarzenia, czas, miejsce i okoliczności zdarzenia oraz jego uczestników.

  • rozwinięcie

Środkowa część sprawozdania to miejsce na chronologiczną relację z wydarzeń, zaakcentowanie najważniejszych wątków.

  • zakończenie

Zakończenie to miejsce na podsumowanie i ocenę wydarzeń, własne refleksje i opinie.

Komentarze