Jak napisać streszczenie

Streszczenie to inaczej przekształcenie tekstu z zachowaniem jego głównego sensu. Chodzi przy tym o jego zasadnicze skrócenie i jednocześnie zawarcie najważniejszych informacji. Podczas pisania streszczenia pamiętaj o zgodności z tekstem bazowym, odpowiedniej selekcji danych i prostym języku.

 

Co to jest streszczenie?

Streszczenie to krótka forma wypowiedzi, która powstaje na bazie innego tekstu. Jej celem jest skrótowe i skondensowane przedstawienie treści dłuższego tekstu z zachowaniem jego sensu – chodzi o najważniejsze problemy, twierdzenia, wątki itp.

Streszczać można różnego rodzaju teksty (np. literackie, naukowe, publicystyczne). 

Stosowane metody i zabiegi streszczenia są zależne od rodzaju i charakteru streszczanego tekstu oraz celu, jakiemu streszczenie ma służyć.

Język streszczenia powinien mieć walory obiektywności i być pozbawiony osobistych wtrętów, opinii czy refleksji.

Jak napisać streszczenie?

Punkt wyjścia w pisaniu streszczenia to dobra znajomość tekstu, nad którym będziemy pracować - jego dobre zrozumienie jest warunkiem napisania streszczenia. Równie istotną kwestią jest umiejętna selekcja informacji z tekstu źródłowego.  

Wskazówki:

1. Zapoznaj się dobrze z tekstem, który będziesz streszczać.

2. Znajdź główną myśl/temat/wątek/twierdzenie w tekście źródłowym.

3. Zrób plan streszczenia – uwzględnij sens tekstu źródłowego i dokonaj selekcji informacji.

4. Pisz krótko, zwięźle i rzeczowo.

5. Język streszczenia powinien być prosty, przejrzysty i konkretny.

6. Zachowaj porządek chronologiczny tekstu, który streszczasz.

7. Zachowaj strukturę i kompozycję tekstu bazowego, zwróć uwagę na relację między jego elementami.

8. Unikaj słownictwa nacechowanego emocjonalnie i językowych ozdobników.

9. Nie cytuj fragmentów tekstu źródłowego.

Schemat streszczenia

Schemat streszczenia jest w dużym stopniu zależny od struktury tekstu źródłowego - inaczej wyglądać będzie przecież streszczenie tekstu literackiego, inaczej naukowego etc. Stąd też trudno o ogólny plan budowy tego rodzaju wypowiedzi. 

W streszczeniu nie powinno jednak zabraknąć elementów, takich jak:

- temat tekstu

W streszczeniu należy zawrzeć, co jest głównym czy nadrzędnym tematem tekstu źródłowego. Innymi słowy – o czym jest tekst/czego dotyczy.

- to, co zostało powiedziane

W streszczeniu należy zawrzeć, co zostało powiedziane na temat poruszanego problemu.

Komentarze

~ Melon
9/18/22, 8:32 AM
Dzk
~ amanda45
1/31/21, 4:00 PM
:)