Jak napisać testament

Testament jest dokumentem, który stanowi wyraz ostatniej woli jego nadawcy. Zawiera określone postanowienia i wskazuje spadkobierców. Podczas pisania testamentu pamiętaj o rzeczowym i konkretnym języku, własnoręcznym piśmie i dacie.

 

Co to jest testament?

Testament to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie swojej ostatniej woli na wypadek śmierci oraz wskazanie osób, którym ma przypaść jej majątek. Może zawierać wolę tylko jednej osoby.

Testament, który możemy napisać samodzielnie, bez obecności świadków, to testament holograficzny (w odróżnieniu od testamentu poświadczonego notarialnie i przekazanego ustnie).

Testament należy napisać pismem odręcznym, opatrzyć datą i czytelnym podpisem.

Jak napisać testament?

Testament powinien przede wszystkim zawierać dane i informacje niezbędne do jego realizacji i uznania ważności zawartych postanowień i życzeń. Równie istotna jest data i odręczny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska.

Wskazówki:

1. Dobrze przemyśl treść testamentu.

2. Zapoznaj się z podstawą prawną.

3. Nie zapomnij o dacie.

4. Pisz zrozumiale, konkretnie i rzeczowo.

5. Pamiętaj, żeby zawrzeć wszystkie wymagane informacje.

6. Dbaj o poprawność językową.

Schemat testamentu

Testament zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy testamentu

Podaj swoje imię, nazwisko, datę urodzenia.

- dane odbiorcy testamentu

Dane odbiorcy, czyli spadkobiercy, powinny zawierać imię, nazwisko i datę urodzenia.

- treść testamentu

W treści testamentu wskaż osoby, które mają dziedziczyć określone części majątku, zawrzyj postanowienia i życzenia.

- podpis

Pod testamentem podpisz się pełnym imieniem i nazwiskiem.

Komentarze