Jak napisać usprawiedliwienie

Usprawiedliwienie jest wypowiedzią mającą na celu wyjaśnienie i uzasadnienie czyjejś nieobecności w określonym miejscu i czasie. Podczas pisania usprawiedliwienia pamiętaj o podaniu przyczyny nieobecności. Pisz konkretnie, zwięźle i rzeczowo. 

 

Co to jest usprawiedliwienie?

Usprawiedliwienie to krótka wypowiedź, której celem jest wyjaśnienie – zwykle dotyczy czyjejś nieobecności w określonym miejscu i czasie.

Usprawiedliwienie może pisać rodzic w związku z nieobecnością ucznia w szkole lub sam pełnoletni uczeń. Niekiedy usprawiedliwienie wymagane jest również w urzędach czy instytucjach w związku z niestawieniem się na umówione spotkanie, komisję etc.

 

Jak napisać usprawiedliwienie?

Usprawiedliwienie przede wszystkim powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące jego przedmiotu. Jego język ma być konkretny i przejrzysty.

Wskazówki:

 • Pisz rzeczowo, zwięźle i konkretnie.
 • Wskaż dokładnie, kogo dotyczy usprawiedliwienie.
 • Pamiętaj o podaniu przyczyny nieobecności.
 • Nie zapomnij o wskazaniu konkretnej daty i miejsca.
 • Bądź uprzejmy.
 • Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

 

Schemat usprawiedliwienia

Usprawiedliwienie powinno składać się z następujących elementów:

 • miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

 • dane nadawcy

Dane nadawcy umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

 • dane odbiorcy

Dane odbiorcy umieszczamy po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

 • nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Usprawiedliwienie”, umieszczamy na środku.

 • formuła grzecznościowa

Usprawiediwienie zaczynamy od formuły grzecznościowej, np. Proszę o usprawiedliwienie, Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie,

 • treść usprawiedliwienia

W treści usprawiedliwienia wskazujemy, kogo i czego dotyczy wyjaśnienie, jakiego dnia lub okresu. W tym miejscu wykładamy również powód nieobecności i uzasadnienie naszej prośby.

 • zwrot grzecznościowy

Usprawiedliwienie kończymy zwrotem grzecznościowym, takim jak: Z poważaniem, Z wyrazami szacunku itp.

 • podpis

Pod treścią usprawiedliwienia należy podpisać się imieniem i nazwiskiem.

 

 

Komentarze