Jak napisać wniosek

Wniosek to pismo skierowane do określonego adresata. Ma na celu przedstawienie sprawy, wyrażenie życzenia o jej załatwienie i uzasadnienie swojej prośby. Podczas pisania wniosku pamiętaj, żeby jego treść była zrozumiała i rzeczowa, a język – konkretny i precyzyjny.

 

Co to jest wniosek?

Wniosek to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie prośby lub propozycji. Zawiera przedstawienie sprawy i okoliczności, a także uzasadnienie wyrażanego życzenia. 

Wniosek kieruje się zwykle do różnego rodzaju instytucji, urzędów, firm itp. 

Jak napisać wniosek?

W pisaniu wniosku najważniejsze jest, żeby jasno i zrozumiale opisać swoją prośbę lub propozycję i odpowiednio je uzasadnić. Należy również pamiętać o podaniu najważniejszych informacji i właściwie zaadresować wniosek.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść wniosku.

2. Określ cel i przedmiot wniosku.

3. Przygotuj odpowiednie argumenty na uzasadnienie swojej prośby.

4. Pisz konkretnie, rzeczowo, zwięźle i zrozumiale.

5. Unikaj emocjonalnego stylu i językowych ozdobników.

6. Jeśli dołączasz do wniosku jakąś dokumentację, to zrób dokłądną listę załączników.

7. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat wniosku

Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieść w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą pisze się po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy (osoby składającej wniosek) umieść po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy (dane osoby, instytucji, urzędu, instytucji etc.) umieść poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, o treści „Wniosek” lub „Wniosek o...”, umieść na środku.

- treść wniosku

W treści wniosku przedstaw swoją sytuację, sformułuj prośbę i uzasadnij ją.

Wyraź również nadzieję na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

- podpis

Pod wnioskiem należy się podpisać imieniem i nazwiskiem.

- informacja o załącznikach

Jeśli wraz z wnioskiem przesyłasz załączniki, zrób ich listę.

Komentarze