Jak napisać wypowiedzenie z pracy

Wypowiedzenie z pracy to inaczej rozwiązanie umowy wiążącej dwie strony. Wymaga pisemnej formy i jest czynnością ze skutkiem prawnym. Podczas pisania wypowiedzenia z pracy zadbaj o jasność przekazu i jego zrozumiałość. Pamiętaj o ważnych datach i innych istotnych informacjach.

 

Co to jest wypowiedzenie z pracy?

Wypowiedzenie z pracy to inaczej rozwiązanie umowy. Jest to pisemna forma odstąpienia od umowy, ma charakter formalny. 

Autorem wypowiedzenia z pracy może być zarówno pracownik, jak i pracodawca (w zależności od tego, jaki to rodzaj wypowiedzenia).  

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Wypowiedzenie z pracy powinno spełniać określone warunki i zawierać wszystkie informacje wymagane do rozwiązania umowy.

Wskazówki:

1. Pisz zwięźle, zrozumiale i rzeczowo.

2. Zadbaj o odpowiedni układ graficzny.

3. Pamiętaj o ważnych datach.

4. Zapoznaj się z podstawą prawną, zanim przystąpisz do pisania.

5. Dbaj o poprawność językową.

Schemat wypowiedzenia z pracy

Wypowiedzenie z pracy powinno składać się z następujących elementów:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane pracownika/pracodawcy

Dane pracownika/pracodawcy (dane nadawcy), czyli imię, nazwisko i adres, umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane pracodawcy/pracownika

Dane pracodawcy/pracownika (dane odbiorcy) umieszczamy po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek (np. „Wypowiedzenie umowy o pracę”) umieszczamy pod wyżej wymienionymi elementami, na środku.

- treść wypowiedzenia

W treści wypowiedzenia zawieramy przede wszystkim informacje, takie jak: data zawarcia umowy, strony umowy, okres wypowiedzenia. W niektórych przypadkach również powód wypowiedzenia oraz uzasadnienie decyzji.

- podpis

Podpis osoby składającej wypowiedzenie powinien znaleźć  się po prawej stronie poniżej treści.

Komentarze