Jak napisać wypracowanie

Wypracowanie jest rodzajem wypowiedzi pisemnej, mającej na celu omówienie określonego tematu. Ma trójdzielną budowę. Podczas pisania wypracowania zadbaj o logiczną strukturę tekstu i spójność treści. Pamiętaj o jego temacie i celu.

 

Co to jest wypracowanie?

Wypracowanie to forma wypowiedzi, której celem jest wyczerpujące omówienie określonego tematu.

Wypracowanie może poruszać różne tematy i dotyczyć różnych dziedzin.

Jak napisać wypracowanie?

Wypracowanie ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), a każda z jego części spełnia określone funkcje. W pisaniu wypracowania bardzo ważne jest dobre zrozumienie jego tematu i celu, wybór sposobu ujęcia zagadnienia oraz logiczna struktura całości.

Wskazówki:

1. Określ dokładnie temat i cel wypracowania.

2. Zgromadź potrzebne materiały.

3. Wybierz sposób ujęcia tematu (np. ujęcie problemowe).

4. Przemyśl dobrze kompozycję i poszczególne części wypracowania.

5. Zrób plan wypracowania.

6. Zadbaj o logiczną strukturę wypracowania – tekst ma być spójną całością.

7. Dokonaj selekcji informacji – nie pisz wszystkiego, co wiesz na dany temat.

8. Pisz konkretnie i rzeczowo.

9. Uzasadniaj swoje twierdzenia konkretnymi przykładami.

10. Unikaj streszczania.

11. Podziel tekst na akapity.

12. Pamiętaj, że wypracowanie może zawierać elementy różnych form wypowiedzi (np. opis, dialog, charakterystyka).

13. Dbaj o poprawność językową.

Schemat wypracowania

Wypracowanie powinno zawierać następujące elementy:

- wstęp

Wstęp to miejsce na prezentację tematu wypracowania, sposobu jego ujęcia, przedstawienie jego najważniejszych elementów (np. postaci, świata przedstawionego).

- rozwinięcie

Rozwiniecie to miejsce na zasadniczą część wypracowania. To tu zawrzyj wszystkie informacje na temat poruszanego zagadnienia.

- zakończenie

Zakończenie to miejsce na wnioski, konkluzje, puentę, podsumowanie.

Komentarze

~ Czarek
3/13/24, 2:18 PM
Dzk
~ Lubię placki
1/2/24, 3:38 PM
Fajne pomaga dzk
~ lubie placki
10/22/23, 7:34 PM
ok trochę pomogło dzk
~ ~Nikt taki
10/14/23, 1:47 PM
Dzk
~ Zuzka
8/5/23, 11:07 AM
Dzięki trochę pomogło
~ Agamek0
3/21/23, 6:50 PM
Dzk
~ KajtekMajtek
3/3/23, 11:25 AM
Dzienki
~ e
6/7/22, 1:15 PM
dzięki
~ EYE
3/23/22, 9:03 AM
dzięki
~ Sally
12/12/21, 2:05 PM
Dzięki pomaga
~ loser
11/28/21, 3:14 PM
ok
~ nwm
11/3/21, 3:15 PM
dzk
~ e
10/27/21, 5:16 PM
dzk
~ Dżemson_
10/27/21, 5:15 PM
fajne dzk
~ C
6/9/21, 1:17 PM
Dzk
~ hvjk mjyn
5/13/21, 2:52 PM
dzk