Jak napisać wywiad

Wywiad jest tekstem mającym formę pytań i odpowiedzi. To wynik przeprowadzonej rozmowy, zwykle ze znaną osobą. Podczas pisania wywiadu pamiętaj, że nie jesteś autorem odpowiedzi, więc nie możesz zmieniać ich treści i sensu. Zadbaj o sensowny porządek pytań.

 

Co to jest wywiad?

Wywiad to treść rozmowy, którą podaje się do wiadomości publicznej (za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, Internetu). Ma postać pytań i odpowiedzi i zwykle koncentruje się wokół jednego tematu.

Wywiad przeprowadza się zazwyczaj ze znaną z jakichś powodów lub znaczącą ze względu na coś osobą.

Jak napisać wywiad?

Praca nad wywiadem to proces złożony i kilkuetapowy. Należy go rozpocząć od napisania pytań, które wykorzystuje się podczas przeprowadzania wywiadu, a dopiero potem następuje opracowanie i redakcja jego właściwej treści.

Wskazówki:

1. Określ dokładnie cel i temat wywiadu.

2. Pamiętaj, że ważna jest kolejność i układ pytań (od prostych do bardziej złożonych itp.) - ich porządek wyznacza kierunek rozmowy.

3. Zadbaj o to, żeby pytania były ciekawe i niebanalne. Zadawaj również pytania pomocnicze.

4. Przygotuj się do przeprowadzenia wywiadu – zapoznaj się z sylwetką rozmówcy i sprawami, które będziesz poruszać.

5. Pamiętaj, że po opracowaniu treści wywiadu należy go przedstawić osobie, z którą był przeprowadzany, do autoryzacji.

6. Nie zapominaj, że nie jesteś autorem części wywiadu.

7. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat wywiadu

Wywiad zawiera zwykle następujące elementy:

- tytuł

Tytuł powinien zaciekawić i zaintrygować czytelnika. Niekiedy to wybrany cytat z rozmowy.

- treść rozmowy

Treść rozmowy prezentuje się jako ciąg pytań i odpowiedzi. Niekiedy w jakiś sposób wyróżnia się kluczowe fragmenty (np. przez pogrubienie czcionki).

- zakończenie

Na koniec dziękujemy za rozmowę i uwagę. Niekiedy to również miejsce na krótkie podsumowanie rozmowy.

 

Komentarze