Jak napisać zaproszenie

Zaproszenie jest wypowiedzią informującą o mającym się odbyć wydarzeniu. To jedna z form użytkowych, której celem jest zachęta czy prośba o wzięcie w nim udziału. Podczas pisania zaproszenia pamiętaj, żeby zawrzeć w jego treści wszystkie niezbędne szczegóły planowanego wydarzenia.

 

Co to jest zaproszenie?

Zaproszenie to krótka forma wypowiedzi, której celem jest prośba czy zachęta do uczestnictwa w jakimś wydarzeniu lub informacja o tym, że takie się odbędzie.

Zaproszenia mogą dotyczyć różnych okazji i wydarzeń, np. urodzin, ślubu, chrzcin, koncertu, spektaklu, balu, wystawy, konferencji itd.

W zależności od rodzaju i specyfiki wydarzenia, na które zapraszamy, zaproszenie może mieć charakter prywatny lub oficjalny.

Jak napisać zaproszenie?

Zaproszenie powinno przede wszystkim zawierać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia czy okazji, na które zapraszamy.

Wskazówki:

1. Dostosuj styl zaproszenia do okazji i odbiorcy.

2. Pamiętaj o zawarciu wszystkich informacji – odbiorca nie powinien mieć wątpliwości, gdzie i kiedy wydarzenie się odbędzie, jakie warunki ma spełnić itd.

3. Jeśli prosisz o potwierdzenie przybycia, to podaj swoje dane kontaktowe i ostateczny termin, do którego należy się w tym celu skontaktować z nadawcą.

4. Jeśli zawierasz w zaproszeniu cytat czy aforyzm, to dopasuj treść do okoliczności i odbiorcy. Przytoczone słowa powinny zachować oryginalne brzmienie, być ujęte w cudzysłów i opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz źródłem (np. tytuł książki, z której pochodzi).

5. Zadbaj o układ graficzny.

6. Pisz jasno i zrozumiale.

7. Dbaj o poprawność językową.

Schemat zaproszenia

Zaproszenie powinno zawierać następujące elementy:

- nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Zaproszenie”, powinien znaleźć się na środku.

- nadawca

Należy wyraźnie oznaczyć osobę, która na wydarzenie zaprasza.

- formuła grzecznościowa

Formuła grzecznościowa w zaproszeniu to np. „Serdecznie zapraszam... na...”.

- odbiorca

Dane osoby, którą zapraszamy: imię i nazwisko.

- okazja, wydarzenie

W treści zaproszenia napisz dokładnie, o jakie wydarzenie czy okazję chodzi.

- miejsce, data i godzina

Koniecznie napisz, gdzie (dokładny adres, niekiedy również piętro czy oznaczenie części budynku) i kiedy (data i godzina) wydarzenie się odbędzie.

- warunki uczestnictwa

Niekiedy w treści zaproszenia zawiera się dodatkowe informacje, np. wytyczne co do wymaganego stroju itd.

- plan i szczegóły wydarzenia

Czasami w treści zaproszenia zawiera się dodatkowe informacje dotyczące przebiegu wydarzenia, np. zapewnienie noclegu czy transportu, zaproszenie na obiad czy poczęstunek po głównej części wydarzenia itp.

- zachęta do przybycia

Np. Liczę na Twoją/Państwa obecność, Proszę o przybycie, Zachęcam do wzięcia udziału itd.

- prośba o potwierdzenie przybycia

Czasem w treści zaproszenia zawiera się prośbę o kontakt i potwierdzenie lub odwołanie przybycia. To zwykle numer telefonu, czasami adres e-mail. 

- cytat, sentencja

Niekiedy w zaproszeniu umieszcza się cytat lub sentencja, których treść ma uatrakcyjnić jego treść.

Komentarze

~ nick
1/18/24, 2:45 PM
brak pomocy
~ Samsung_Xiaomi
2/6/23, 6:23 PM
Życie przez rzycie? lol
~ Spocony Kubuś
4/8/21, 11:31 AM
Super poradnik
~ maciej szynka
3/30/21, 7:58 AM
super poradnik uratował mu rzycie
~ Arnold Szyneczka
3/30/21, 7:55 AM
super poradnik 10/10
~ król
11/27/20, 2:40 PM
jezu nie rozumiem