Jak napisać zawiadomienie

Zawiadomienie jest krótkim tekstem adresowanym do określonego odbiorcy. Jego cel to przekazanie informacji. Podczas pisania zawiadomienia pamiętaj, żeby twój przekaz był jasny i zrozumiały. Nie zapomnij o zawarciu wszystkich najważniejszych informacji.

 

Co to jest zawiadomienie?

Zawiadomienie to forma wypowiedzi, której celem jest przekazanie informacji. Jest tekstem oficjalnym zawiadamiającym kogoś o czymś.

Pisze się je z różnych powodów (to np. zawiadomienie o ślubie czy pogrzebie, ale także zawiadomienie o wstrzymanej dostawie prądu, remoncie jezdni itp.).

Zawiadomienie może mieć charakter prywatny lub oficjalny. Jego odbiorcą jest często grupa osób.

Jak napisać zawiadomienie?

W pisaniu zawiadomienia najważniejsze jest podanie konkretnych i istotnych informacji dotyczących jego przedmiotu. Równie ważny jest rzeczowy i zrozumiały dla odbiorców język.

Wskazówki:

1. Pisz krótko, zwięźle, zrozumiale i rzeczowo.

2. Pamiętaj, żeby w treści zawiadomienia zawrzeć wszystkie ważne informacje – napisz, do kogo kierowane jest zawiadomienie, kto jest jego nadawcą, czego dotyczy, określ czas i miejsce.

3. Zawiadomienie można rozpocząć zwrotem grzecznościowym (np. Szanowni Państwo) albo nagłówkiem (o treści „Zawiadomienie”).

4. Dbaj o poprawność językową.

Schemat zawiadomienia

Zawiadomienie powinno zawierać następujące elementy:

- informacja o odbiorcy

Napisz, kogo dotyczy zawiadomienie, to jedna osoba lub określona grupa ludzi.

- informacja o przedmiocie zawiadomienia

Napisz, czego dotyczy zawiadomienie – co ma się wydarzyć/nastąpić, co się dzieje itp.

- informacja o czasie i miejscu

Określ czas (kiedy ma się coś wydarzyć, kiedy się wydarzyło, jak długo będzie trwało itp.) oraz miejsce (gdzie ma się odbyć wydarzenie, jakiego miejsca zawiadomienie dotyczy itp.).

- informacja o nadawcy

Napisz, kto jest nadawcą zawiadomienia (kto zawiadamia).

Komentarze