Jak napisać życiorys

Życiorys to tekst prezentujący koleje życia określonej osoby w porządku chronologicznym. Zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach i faktach. Podczas pisania życiorysu dokonuj umiejętnej selekcji informacji. Pisz rzeczowo i konkretnie. Nie zapomnij o istotnych datach.

Co to jets życiorys?

Życiorys to forma wypowiedzi, której celem jest przekazanie informacje o życiu jego autora.

Jest rodzajem tekstu, który prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia jednej osoby w porządku chronologicznym.

Jak napisać życiorys?

Podczas pisania życiorysu selekcjonuj informacje, żeby wybrać te najważniejsze i najbardziej znaczące. Ostateczny kształt życiorysu zależy od jego treści, osoby piszącej, a także celu pisania życiorysu.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść życiorysu.

2. Pisz zwięźle, rzeczowo i konkretnie.

3. Unikaj emocjonalnego tonu i językowych ozdobników.

4. Dokonaj selekcji informacji pod kątem celu pisania życiorysu. 

5. Zachowaj chronologiczny porządek opisywanych zdarzeń.

6. Dbaj o poprawność językową.

Schemat życiorysu

Życiorys zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieść w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą pisze się po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy umieść po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- nagłówek

Nagłówek o treści „Życiorys” napisz na środku.

- treść życiorysu

W treści życiorysu zawrzyj swoje dane osobowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i zainteresowaniach, osiągnięciach i sukcesach, działalności dodatkowych itp. 

Komentarze

~ DominikOO
2/23/23, 8:09 PM
super