Jak zaadresować kopertę

Adresowanie koperty oznacza wpisanie na kopercie adresu, pod który ma zostać dostarczona korespondencja. Powinny się tam znaleźć dokładne dane nadawcy i odbiorcy listu. Podczas adresowania koperty pamiętaj o odpowiednim układzie i rozmieszczeniu danych odbiorcy i nadawcy.

Adresowanie koperty

Adresowanie koperty to umieszczenie na kopercie w odpowiednich do tego miejscach dokładnych i pełnych danych nadawcy i odbiorcy korespondencji.

Jak zaadresować kopertę?

Podczas adresowania koperty najważniejsze jest podanie wszystkich informacji, dzięki którym twoja korespondencja trafi do określonego adresata.

Wskazówki:

1. Pamiętaj, że sposób zaadresowania koperty jest nie tylko drogowskazem dla pracowników poczty, ale świadczy również o twojej kulturze osobistej i szacunku dla odbiorcy.

2. Nie zapomnij o danych nadawcy – bez twoich danych list będzie wyglądał na anonim. Będą potrzebne również na wypadek ewentualnego zwrotu przesyłki.

3. Nie zapomnij o odpowiednim rozmieszczeniu danych na kopercie.

4. Jeśli wpisujesz kilku adresatów, to jako pierwsze wpisz dane kobiety, np. Szanowni Państwo Anna i Marek Adamscy lub Szanowni Państwo A. i M. Adamscy.

5. Jeśli korespondencję kierujesz do więcej niż jednego adresata o tym samym nazwisku, to pamiętaj o jego odmianie, np. Nowakowie, Wiśniewscy, Kowalscy.

6. Jeśli w danych adresata chcesz oznaczyć jego tytuł zawodowy lub stopień naukowy, to umieść go po zwrocie grzecznościowym, np. Szanowny Pan Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalik.

7. Pamiętaj o podaniu pełnego adresu – nazwa ulicy, numer domu i mieszkania/lokalu, kod pocztowy i nazwa miejscowości.

8. Jeśli kopertę adresujesz odręcznie, dbaj o czytelny i estetyczny charakter pisma.

8. Dbaj o poprawność językową.

Schemat adresowania koperty

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy (imię lub inicjał imienia, nazwisko, pełen adres) umieść w prawym dolnym rogu.

Dane odbiorcy poprzedź zwrotem grzecznościowym (Szanowny Pan, Szanowna Pani, Szanowni Państwo).

Jeśli to korespondencja oficjalna, to po imieniu i nazwisku podaj nazwę instytucji, pełnioną funkcję, określony dział firmy itp.

Np.

Szanowny Pan

Jan Kowalski

Red Media sp. z. o. o.

Dział marketingu

ul. Płocka 56/14

02-270 Warszawa

- dane nadawcy

Dane nadawcy (imię i nazwisko, pełen adres) umieść w lewym górnym rogu.

Komentarze