Kolokwializm/potocyzm

Kolokwializmy (nazywane też potocyzmami) to wyrazy lub wyrażenia, których używamy w codziennej komunikacji. Są one uznawane za odbiegające od normy językowej.

Przykłady: fajny, jechać po bandzie, siedzieć w pudle, puścić w skarpetkach, dorwać się do koryta

Kolokwializmy są stosowane przede wszystkim w mowie, ale można je również spotkać w języku pisanym, np. w SMS-ach, piosenkach z różnych gatunków muzycznych, m.in. hip-hopu, punku i disco polo, a nawet w literaturze. Jednym z poetów, który sprawił, że stosowanie kolokwializmów stało się cechą charakterystyczną jego twórczości, jest Miron Białoszewski.

Użycie kolokwializmów w tekstach lub wypowiedziach o charakterze oficjalnym świadczy o braku sprawności językowej osoby mówiącej. Dlatego można się nimi posługiwać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. dla stylizacji środowiskowej lub ekspresji artystycznej, ale nawet wtedy odbiorca musi z łatwością odgadnąć powód ich użycia.

Komentarze