Liczebnik

Liczebnik jest samodzielną, odmienną częścią mowy, która odpowiada na pytania: ile? który z kolei?, w związku z tym określa: liczbę, ilość, kolejność lub wielokrotność.

 

Rodzaje liczebników

Rozróżniamy liczebniki:

  • główne – oznaczają liczbę czegoś, np. jeden, dwa, pięć, sto;
  • porządkowe – określają kolejność, np. pierwszy, drugi, piąty, setny;
  • zbiorowe – określają liczbę osób różnej płci, istoty niedorosłe oraz rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej, np. dwoje, pięcioro, jedenaścioro;
  • mnożne – wskazują na wielokrotność, np. podwójny, pięciokrotnie;
  • ułamkowe – nazywają ułamki, np. ćwierć, dwie trzecie, półtora;
  • nieokreślone – zastępują konkretną liczbę, np. parę, kilkadziesiąt, wiele, sporo, kilkaset;
  • wielorakie – wskazują na różnorodność, np. dwojaki, pięcioraki.

Warto wiedzieć, że liczebniki odmieniają się, ale nie wszystkie przez to samo:

  • liczebniki główne odmieniają się przez przypadki i rodzaje;
  • liczebniki zbiorowe i ułamkowe odmieniają się tylko przez przypadki;
  • liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.

Komentarze