Litery – podział na litery

Litera to najmniejsza i niepodzielna jednostka pisma. Wszystkie litery danego języka tworzą zbiór zwany alfabetem. Podział wyrazu na litery polega zaś na wydzieleniu poszczególnych znaków, które się na niego składają.

 

Co to są litery?

Litery to znaki będące najmniejszymi jednostkami pisma. Są graficznymi znakami głosek – między literami a głoskami nie zachodzi jednak całkowita zgodność.

Zbiór wszystkich liter danego języka to alfabet. Polski alfabet składa się z 32 znaków, są to:

a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż.

Kolejność alfabetyczna jest powszechnie stosowanym porządkiem. 

Podział na litery – najważniejsze zasady

Podział na litery polega na wyodrębnieniu tworzących wyraz znaków alfabetu, np.:

p-i-l-o-t (5 liter),

ś-w-i-e-c-a (6 liter),

ż-y-r-a-n-d-o-l  (8 liter)

Przy podziale na litery trzeba mieć na uwadze, że dwuznaki (np. ch, sz, cz, dź) liczy się jako dwie litery, np.  

u-c-h-o (4 litery),

p-s-z-c-z-o-ł-a (8 liter),

b-r-z-e-s-z-c-z-o-t (10 liter)

d-ź-w-i-g (5 liter).

Należy zawsze pamiętać, żeby odróżniać litery od głosek – podczas kiedy litera jest widzialnym znakiem, który się zapisuje, tak głoska to najmniejszy dźwięk mowy, który się słyszy i wymawia.

 

Zajrzyj też do kategorii "fonetyka", gdzie znajdziesz podział konkretnych słów na sylaby, głoski i litery. 

Komentarze