Metafora

Metafora (inaczej przenośnia) polega na nietypowym zestawieniu wyrazów, w którym otrzymują one nowe znaczenie, różniące się od sensu dosłownego poszczególnych członów. Mówiąc prościej – to przeniesienie nazwy jednego zjawiska na drugie.

Przykłady: czas to pieniądz, nie wyrabiam się na zakrętach, serce z kamienia, skrzydła tęsknoty

Metafora jest bardzo szerokim pojęciem, a jednocześnie najpopularniejszym środkiem stylistycznym. Występuje nie tylko w utworach literackich (metafora poetycka stanowiąca efekt improwizacji), ale także w codziennej komunikacji (metafora potoczna będąca silnie skonwencjonalizowana).

Rodzaje metafory

Istnieje wiele rodzajów metafor, zaliczamy do nich m.in.:

- personifikację,

- animizację,

- antropomorfizację,

- metonimię,

- synekdochę,

- alegorię,

- oksymoron.

Komentarze

~ kuszeek polak
12/19/20, 6:19 PM
nie pomagacie