Metonimia

Metonimia polega na zastąpieniu nazwy przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, co ważne – zależność między nimi musi być łatwo zauważalna.

Metonimią posługujemy się w języku codziennym. Może być ona tworzona na wiele sposobów mi.in. przez:

  • wskazanie autora zamiast konkretnego dzieła, np. czytam Szekspira zamiast czytam Hamleta;
  • zastąpienie wydarzenia datą, np. Lublinianie pamiętają o 3 lipca 1949 roku zamiast Lublinianie pamiętają o cudzie lubelskim;
  • wskazanie naczynia zamiast zawartości, np. masz swój talerz zamiast masz swoją zupę;
  • podanie narzędzia zamiast czynności wykonywanej za jego pomocą, np. najważniejsze skrzypce w orkiestrze zamiast najważniejszy skrzypek w orkiestrze;
  • podanie nazwy państwa lub miasta zamiast jego mieszkańców, np. Wielka Brytania walczy z epidemią zamiast Anglicy walczą z epidemią;
  • zastąpienie jednego przedmiotu innym, np. do portu wpłynęło wiele żagli zamiast do portu wpłynęło wiele łodzi.

Metonimię stosuje się przede wszystkim w celu opisu otaczającej rzeczywistości. Odmianą metonimii jest synekdocha.

Komentarze