Nawias - zasady użycia

Nawias jest znakiem interpunkcyjnym, który służy do wydzielania tekstu o charakterze pobocznym, drugoplanowym albo uzupełniającym. Istnieje kilka rodzajów nawiasów, dlatego warto znać zasady ich użycia.

Rodzaje nawiasów

W języku polskim najczęściej stosuje się trzy rodzaje nawiasów:

- okrągły ( ),

- kwadratowy [ ] i

- prosty / / (tylko w piśmie komputerowym).

 W tekstach specjalistycznych można spotkać jeszcze nawiasy

- ostrokątne < > i

- klamrowe { }.

Zasady użycia nawiasów

Nawias okrągły

Tego typu nawiasu używamy do:

 • wydzielania wypowiedzi uzupełniających lub objaśniających tekst główny, np. Mincel dawał nam podarunki, a jego matka w największym sekrecie urządzała nam (i swemu synowi) choinkę. (B. Prus, Lalka);
 • wydzielania wtrąconych przykładów i objaśnień, np. Do izby wyższej należą często (np. w Anglii) przedstawiciele arystokracji rodowej;
 • oznaczenia kolejnych punktów wyliczenia (nawias zamykający), np. 1) Faraon, 2) Lalka;
 • podawania danych bibliograficznych cytatu lub źródła, na które autor powołuje się w tekście (w tym przypadku można stosować też nawias kwadratowy, znacznie częściej jednak takie informacje podaje się w przypisach).

 

Nawias kwadratowy

Nawiasu kwadratowego używa się do:

 • wydzielania wstawek odautorskich, np. No i uratowali mnie, tak że już w lutym 1853 roku [podkreślenie moje — A.A.] mogłem jechać do Warszawy;
 • oznaczania skrótów w cytatach, wówczas w nawiasie umieszcza się wielokropek i znak ten przyjmuje formę [...];
 • otwierania i zamykania wydzielenia, w którym pojawił się nawias okrągły, np. Bohaterowie „Lalki” [np. Wokulski, Geist, Ochocki (zwłaszcza on)] z nadzieją zwracają się w stronę nauki;
 • oznaczania zapisu fonetycznego, np. Zapis wymowy słowa „patrz” to [pacz].

 

Zbiegnięcie się nawiasu i innego znaku interpunkcyjnego

W sytuacjach, gdy dochodzi do zbiegnięcia się nawiasu i któregoś ze znaków interpunkcyjnych, stosujemy następujące reguły:

 • pytajnik, wykrzyknik, wielokropek umieszczamy przed nawiasem, np. Czy powinienem to zrobić? (Namyślał się przez moment);
 • przecinek, średnik, pauzę i kropkę umieszczamy po nawiasie, np. Wreszcie dostałem pensję (całe 4 tys. zł). Jeśli w nawiasie znajduje się całe zdanie, kropkę możemy postawić przed nim;
 • odnoszące się do tekstu wydzielonego w nawiasie pytajniki, wykrzykniki i cudzysłowy umieszczamy przed zamknięciem nawiasu, np. Zdaje mi się, że rozmawiałem z nim we wtorek (a może to była środa?).

 

Zaleca się unikać zbiegu nawiasu otwierającego z zamykającym. Wyjątkami są sytuacje, w których po nawiasie zamykającym występuje znak skrócenia tekstu, czyli […], lub jest podawana informacja o autorach tekstu.

Komentarze