Nazwy krain geograficznych - zasady pisowni

Nazwy krain geograficznych zwykle odnoszą się do cech związanych z ukształtowaniem terenu – piszemy je wielką literą, podobnie jak jedno- i wielowyrazowe inne nazwy geograficzne.

Przykłady: Tatry, Pireneje, Nizina Nadkaspijska, Góry Kantabryjskie

W przypadku wielowyrazowych nazw krain geograficznych i regionów wchodzących w ich skład będzie mieć zastosowanie zasada, zgodnie z którą jeśli nazwa własna składa się z dwóch członów, a człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu lub przymiotnikiem w mianowniku, oba człony piszemy wielką literą.

Przykłady: Nizina Wielkopolska, Wyżyna Lubelska, Pojezierze Mazurskie, Dolina Prądnika, Niecka Nidziańska, Pustynia Błędowska

Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia, gdy nazwa składa się z dwóch członów, a drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, wówczas pierwszy człon, będący wyrazem pospolitym, piszemy małą literą.

Przykłady: wyspa Wolin, góra Ślęża, jezioro Śniardwy

Komentarze

~ JERY75
9/26/20, 10:09 PM
Czy przykład "wyspa Wolin" jest na pewno prawidłowo użyty? Rzeczownik Wolin odmienia się przez przypadki przecież.