Nazwy mieszkańców miast i wsi - zasady pisowni

Nazwy mieszkańców miast i wsi piszemy małą literą.

Przykłady: warszawianin, paryżanin, wrocławianka, jeleniogórzanin, lipniczanka

Słownik ortograficzny jasno określa sposób zapisu tego typu nazw, ale ich tworzenie może być problematyczne. Wynika to z wątpliwości związanych z doborem odpowiedniego formantu słowotwórczego. Dlatego warto zapamiętać, że formant:

* -anin (rodzaj męski) / -anka (rodzaj żeński) służy do tworzenia nazw mieszkańców polskich miast i wsi;

* -czyk pojawia się najczęściej w nazwach mieszkańców obcych miast i wsi (od tej reguły istnieją jednak wyjątki, np. katmandunianin, mogadiszunianin).

Można również spotkać formy utworzone za pomocą przyrostka -ak, jednak są one uznawane za potoczne.

Przykłady: warszawiak, krakowiak

Co ważne, nie od wszystkich nazw polskich i obcych można utworzyć nazwy mieszkańców, np. o mieszkańcu Oslo można powiedzieć tylko mieszkaniec Oslo.

Komentarze

~ ola
11/19/20, 11:25 AM
niedziała
~ łui
10/5/20, 2:28 PM
ta strona chyba nie działa :[
~ kremi
10/5/20, 2:27 PM
bardzo fajna stronka :]