Nazwy mieszkańców miast i wsi - zasady pisowni

Jakie są zasady pisowni nazw mieszkańców miast i wsi? W jaki sposób tworzymy tego typu nazwy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Nazwy mieszkańców miast i wsi – zasady pisowni

Zgodnie z obowiązującymi w języku polskim zasadami nazwy mieszkańców miast i wsi zawsze zapisujemy małą literą, np. warszawianin, paryżanin, wrocławianka, jeleniogórzanin, lipniczanka, brukselczyk, gdańszczanie, lublinianki.

Zasady tworzenia jednowyrazowych nazw mieszkańców miast i wsi

Słownik ortograficzny jasno określa sposób zapisu tego typu nazw, ale ich tworzenie może być problematyczne. Wynika to z wątpliwości związanych z doborem odpowiedniego formantu słowotwórczego. Dlatego warto zapamiętać, że formant:

  • -anin (rodzaj męski) / -anka (rodzaj żeński) służy do tworzenia nazw mieszkańców polskich miast i wsi, np. bydgoszczanin, tomaszowianka;
  • -czyk lub -anin (rodzaj męski) / -ka (rodzaj żeński) pojawia się najczęściej w nazwach mieszkańców obcych miast i wsi, np. mediolańczyk, moskwianin, barcelonka.

 

Można również spotkać formy utworzone za pomocą przyrostka -ak, jednak są one uznawane za potoczne, np. warszawiak, krakowiak. Co ważne, nie od wszystkich nazw polskich i obcych można utworzyć nazwy mieszkańców. Na przykład o mieszkańcu Oslo można powiedzieć tylko mieszkaniec Oslo.

Zasady tworzenia wielowyrazowych nazw mieszkańców miast i wsi

W przypadku nazw składających się z dwu członów sposób zapisu jest znacznie bardziej skomplikowany:

  • jeśli w nazwie danego miasta lub wsi najpierw występuje przymiotnik, a później rzeczownik, to uwzględniamy oba człony, np. zielonogórzanin (od Zielona Góra);
  • jeśli przymiotnik występuje po rzeczowniku, nazwę tworzymy tylko od rzeczownika, np. kazimierzanin (od Kazimierz Dolny);
  • w pozostałych przypadkach nazwy tworzymy od członu pierwszego, np. bielszczanka (od Bielsko-Biała).

Komentarze

~ ola
11/19/20, 11:25 AM
niedziała
~ łui
10/5/20, 2:28 PM
ta strona chyba nie działa :[
~ kremi
10/5/20, 2:27 PM
bardzo fajna stronka :]