Nazwy stanowisk, funkcji i tytułów - zasady pisowni

Kwestia zapisu nazw stanowisk, funkcji i tytułów budzi wiele wątpliwości, ponieważ przepisy ortograficzne pozostawiają w tym względzie dużą swobodę piszącemu. Istnieje jednak kilka zasad, którymi warto się kierować.

Zgodnie z normą poprawnościową nazwy stanowisk, funkcji i tytułów należy pisać małą literą.

Przykłady: dyrektor muzeum, prezydent Lublina, kierownik ds. techniczno-handlowych

Wielką literą natomiast zapisujemy nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych.

Przykład: obrady otwiera Marszałek Sejmu

W tekstach o innym przeznaczeniu również możemy spotkać pisownię wielką literą, co jest związane ze zwyczajem językowym. Taka pisownia jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nazwa odnosi się do konkretnej osoby, a nie tylko funkcji, którą pełni, i występuje w pełnym brzmieniu.

Przykład: Dyrektor Liceum nr 1 we Wrocławiu Jan Kowalski

Pisownię wielką literą, jak podaje słownik, mogą uzasadniać także względy uczuciowe lub grzecznościowe, które są indywidualną sprawą piszącego, dlatego użycie wielkiej litery jest w takim przypadku wyrazem jego postawy w stosunku do osoby, do której pisze.

 

Komentarze