Neologizm

Neologizm to nowe słowo lub zwrot w danym języku. Neologizmy są tworzone zazwyczaj na podstawie już istniejącego wyrazu albo przy użyciu leksemów obcego pochodzenia. Mają one na celu nazwanie nieznanego wcześniej przedmiotu lub czynności.

Wyraz przestaje być uznawany za neologizm, gdy się upowszechni i na stałe wejdzie do języka.

Rodzaje neologizmów

W języku polskim wyróżniamy kilka rodzajów neologizmów:

- znaczeniowe – istniejące słowo otrzymuje nowe znaczenie, np. korek – kiedyś tylko w znaczeniu zatyczki do butelki, a dziś także duże nagromadzenie samochodów na ulicy, które utrudnia swobodny przejazd;

- słowotwórcze – dodanie do istniejącego wyrazu odpowiedniego formantu, np. jadłojadłodajnia;

- frazeologiczne – połączenie wyrazów w związki frazeologiczne, które w ten sposób otrzymują zupełnie nowe znaczenie, np. okrągły stół.

Oprócz wymienionych wyżej rodzajów istnieją jeszcze neologizmy, które nazywamy artystycznymi – można je spotkać przede wszystkim w literaturze. Służą one wówczas nazwaniu rzeczy, które występują w fikcji literackiej, a jednocześnie ubogacają słownictwo i wypełniają lukę istniejącą w miejscach, gdzie brakuje odpowiednich określeń.

Jednym z twórców, który bardzo często stosował neologizmy, był Bolesław Leśmian.

Komentarze