Odmiana czasownika

Czasownik odpowiada na pytanie co robi?, co się dzieje?, co się z nim dzieje? i oznacza czynność lub stan. W zdaniu najczęściej pełni funkcję orzeczenia. Jest odmienną i samodzielną częścią mowy. Podstawową formą czasownika jest bezokolicznik, np. biegać, pisać, krążyć, mówić, robić, spać itp.

Czasowniki odmieniają się przez:

1) rodzaje,
2) osoby,
3) liczby,
4) czasy,
5) tryby,
6) strony.

Odmiana przez osoby to oznaczenie wykonawcy czynności, czyli podmiotu. W języku polskim wyróżnia się trzy osoby:
1. pierwsza osoba: nadawca komunikatu ja (mówię, robię, czytam, gram, śpiewam) lub grupa osób, wśród których znajduje się nadawca —  my (mówimy, robimy, czytamy, gramy, śpiewamy),
2. druga osoba: podmiot i odbiorca to ta sama osoba ty (mówisz, robisz, czytasz, grasz, śpiewasz) lub grupa osób, wśród których znajduje się odbiorca — wy (mówicie, robicie, słuchacie, czytacie, gracie, śpiewacie),
3. trzecia osoba: oznacza zwykle kontekst, czyli przedmiot (osoba lub rzecz), który nie jest ani nadawcą, ani odbiorcą komunikatu — on, ona, ono (np. Jacek śpiewa, Kasia czyta, Kot śpi) lub grupa osób — oni (Jacek i Kasia śpiewają, ludzie śpiewają).

Liczba, przez którą odmienia się czasownik to nic innego jak określenie liczby pojedynczej lub mnogiej.

Liczba pojedyncza:
1. ja (jestem)
2. ty (jesteś)
3. on, ona ono (jest)

Liczba mnoga:
1. my (jesteśmy)
2. wy (jesteście)
3. oni, one ()

Przykładowa odmiana czasownika szukać

liczba pojedyncza liczba mnoga
1. (ja) szukam 1. (my) szukamy
2. (ty) szukasz 2. (wy) szukacie
 3. (on, ona, ono) szuka 3. (oni, one) szukają


Podstawa słowotwórcza słowa szukać to szuka-. Podczas odmiany przez odmiany przez liczby dodawana jest właściwa końcówka osobowa (-m, -sz, -my, -cie, -ją), która informuje o tym czy jest to liczba pojedyncza czy mnoga.

Ponadto istnieje bezosobowa forma czasownika w czasie przeszłym, która jest nieodmienna i przyjmuje końcówkę -no, -to, np.: wypisano, zrobiono, naprawiono, wystawiono, zwrócono itp.  

Kategoria czasu określana jest na trzy sposoby:
1. czas teraźniejszy,
2. czas przeszły,
3. czas przyszły.
       
Czas teraźniejszy zakłada, że rzecz dzieje się w chwili mówienia, np.: (ja) dyktuję, a ty piszesz, (ptak) lata, (śnieg) sypie, (Kasia i Tomek) rozmawiają.

Czas przeszły oznacza, że moment mówienia następuje po procesie, np.: Wczoraj miałam urodziny, (samolot) wylądował, (liście) opadły, (wy) przyjechaliście.

W czasie przyszłym mówienie o rzeczy wyprzedza jej przebieg, np.: Jutro idę na basen, (ona) zrobi, (my) odwiedzimy. W tym przypadku wyróżnia się także dwa rodzaje czasów: czas przyszły prosty (np.: kupię, oddam, przeczytam) oraz czas przyszły złożony (będę pracować, będę zamykać, będę myśleć). Czasowniki w czasie złożonym tworzy się w dwojaki sposób:
1. poprzez połączenie osobowej formy być (będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą) z odmianą 3. osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym, np.: będę pracował, będziesz wychodził, będzie tworzył itd.
2. za pomocą osobowej formy być z bezokolicznikiem, np.: będę pracować, będziesz wychodzić, będzie tworzyć itd.

Tryb czasownika oznacza „realność” jego wykonania. Za jego pomocą wyrazić można stosunek mówiącego do treści wypowiedzenia. Inaczej mówi się o czynnościach, które rzeczywiście się wykonuje, inaczej o czynnościach możliwych do wykonania (przypuszczalnych), jeszcze inaczej o nakazujących.
Wyróżnia się trzy tryby czasownika:
1. tryb oznajmujący (orzekający) — dla czynności, które realnie się odbywają, odbywały lub będą odbywały, np.: zrobię, kupiliśmy, będą trenować,
2. tryb przypuszczający — dla czynności pomyślanych, potencjalnych, pożądanych, niepewnych (hipotetycznych i możliwych do realizacji tylko po spełnieniu tylko określonych warunków), np.: zrobiłbym, kupilibyśmy, potrenowaliby (cechą charakterystyczną jest cząstka by),
3. tryb rozkazujący — pełni funkcję impresywną (nakłaniającą do określonych zachowań) i służy do wyrażania polecenia, zakazu, życzenia, np.: Przynieś mi notes, Nie rób tego, Proszę wejść, zrób, niech kupi, niech trenują, uczmy się.

Czasowniki w czasie przeszłym oraz trybie przypuszczającym odmieniają się przez rodzaje. Dla liczby pojedynczej wyróżnia się trzy rodzaje:
rodzaj męski — on (mężczyzna), np.: mówił, czytał, przyszedł, jechałby, miałby, powtarzałby itp.
rodzaj żeński — ona (kobieta), np.: mówiła, czytała, przyszła, jechałaby, miałaby, powtarzałaby itp.
rodzaj nijaki — ono (dziecko), np.: mówiło, czytało, przyszło, jechało, miałoby, powtarzałoby itp.  
Dla liczby mnogiej:
rodzaj męskoosobowy — oni (mężczyźni), np.: mówili, czytali, przyszli, jechaliby, mieliby, powtarzaliby, itp.
rodzaj niemęskoosobowy — one (kobiety), np.: mówiły, czytały, przyszły, jechałyby, miałyby, powtarzałyby, itp.

Strony czasownika służą do wskazywania wykonawcy czynności. Podstawowy podział stron zakłada istnienie trzech wariantów:
1. strona czynna — oznacza proces, w którym podmiotem jest wykonawca czynności a dopełnieniem odbiorca, np.: Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, myje, robi, zamykać,
2. strona bierna — oznacza uleganie jakiejś czynności (podmiotem staje się odbiorca a dopełnieniem nadawca), np.: Niepodległość została odzyskana przez Polskę po 123 latach niewoli,  jest myty,  jest robiony,  jest zamykany,
3. strona zwrotna — używana, gdy czynność skierowana jest na swojego odbiorcę (podmiot jest jednocześnie wykonawcą czynności), np.: myję się, ubieram się, smucę się, czeszę się, biję się, ale również: troszczyć się o siebie, zadbać o siebie itp.

Wszystkie czasowniki tworzą stronę czynną, ale nie wszystkie mają stronę bierną. Czasowniki, od których można utworzyć stronę bierną nazywane są przechodnimi. Jednak nie wszystkie czasowniki mogą tworzyć stronę bierną. Są to czasowniki nieprzechodnie, do których zalicza się, np.: spacerować, uśmiechać się, iść, czekać, krzyczeć, leżeć itp.

Czasowniki dzielą się na dokonane (czynność, o której mowa została zakończona) oraz niedokonane (czynność jeszcze trwa w chwili mówienia). O aspekcie dokonanym mówi się, gdy czynność oznacza proces zakończony w czasie przeszłym (ale nie odmieniają się w czasie teraźniejszym), np.: zrobiłem, napisałem, nauczyłem lub czasie przyszłym, np.: zrobię, napiszę, nauczę. Natomiast jeśli proces trwa, będzie trwać i nie zakończy się, wówczas jest to aspekt niedokonany (odmieniają się w czasie teraźniejszym oraz przyszłym złożonym), np.: robię, piszę, uczę (się), będę robił, będę pisać itd. 

Komentarze

~ Danil
1/30/23, 6:52 PM
To super!
~ Zakrzak_YT
12/12/22, 7:18 PM
NaWeT SPokO CHyBa PoMogłO
~ 23
12/6/22, 7:47 PM
dziękuję
~ asd
11/27/22, 1:43 PM
essa
~ rapi
11/24/22, 5:20 PM
mam nadzieję że pomogło jutro mam poprawę bo dostałem 1
~ twoja mama
11/20/22, 2:09 PM
nawet nawet ale nic nie kumam ;.c
~ Nick
11/9/22, 8:35 PM
Strona nic nie pomaga dostałem 1
~ Kubuś
11/8/22, 8:30 AM
Dostałem 4+
~ jeleń
10/25/22, 1:28 PM
pomaga czy nie ?
~ Dominik
9/26/22, 5:33 PM
dostałem 1
~ Dominik
9/26/22, 5:30 PM
kox strona
~ Bartek
9/24/22, 11:23 AM
Dzięki
~ Kiki
9/24/22, 11:23 AM
Dziękuje
~ Anntek_szo
9/21/22, 7:01 PM
Ale pomocne dzki dostałem 2+
~ maczy
9/13/22, 7:48 AM
"ten polski język jest pełen pułapek - jeśli do Niego mówię: byłeś, do Niej: byłaś, to do Lata w rodzaju nijakim : byłoś????? Profesorze Miodek, pomocy !"
~ XmafiuzoX
9/11/22, 4:10 PM
dzk za pomoc :)
~ HotZiemniaczek
5/9/22, 6:59 PM
Spoko
~ ReppIgnacy
4/24/22, 6:32 PM
Mam nadzieje ze mi pomoze jutro mam sprawedzian
~ Twoja stara
3/28/22, 5:55 PM
Spoko strona
~ uno1
2/23/22, 4:37 PM
spoko
~ unspeakablegame
1/16/22, 12:49 PM
jtr mam sprwdian i jż rzumim dięk za pmc
~ Czaro to nie twoja liga NBA
11/28/21, 10:59 AM
dobre ale lepsze by było podanie słów i podanie ich do odmiany ale jest ok
~ Czaro
11/6/21, 9:21 PM
Zobaczę, bo w pon mam spr mam nadzieję że pomogło
~ Filip
10/22/21, 5:14 PM
zapomniano chyba o aspekcie ( dokonany ,nie dokonany)
~ Pabloxd
10/11/21, 5:27 PM
Dzk dostałem 1
~ PABLO
10/10/21, 3:41 PM
dzk :0
~ szymon
10/9/21, 5:40 PM
nic nie zrozumiałem
~ Mango
9/30/21, 5:00 PM
Naprawde dzięki jutro mam kartkówkę
~ Ktis
9/30/21, 4:44 PM
Dostałem 5
~ kaktusek128
9/26/21, 11:59 AM
Spoko dzk
~ Nartek
5/31/21, 5:33 PM
SUPER!
~ Hannah Dodd
4/24/21, 3:21 PM
To jest cudo mega pomogło a reszta co pisze ze maja 1 albo 2 czy im sie nie udało to po prostu sie nie potrafia skupic lub przeczytac pouczyc itp
~ .^,
4/18/21, 1:51 PM
Fajne do powtórzenia. Polecam.
~ i hate school
4/13/21, 10:08 AM
dziekuje bardzo pomoglo kiedy pani mnie pytala c:
~ 123
3/28/21, 2:20 PM
Spoko dzk
~ Girl_PL
3/24/21, 6:24 PM
1 z spr dzk za niby pomoc
~ Zuza
3/24/21, 6:23 PM
Nie pomagacie
~ Bitch_PL
3/24/21, 6:20 PM
????????‍♀️ ludzie to nie pomaga wiem sama bo dostałam 1 z spr
~ Marta_PL
3/23/21, 5:47 PM
Ok?
~ To ja mamo nataniel
3/11/21, 3:15 PM
No tak średnio bym powiedzał tak średnio
~ Master Chodak
2/13/21, 12:34 PM
spoczko ;]
~ depresniak
2/6/21, 5:01 PM
Bardzo pomocne, dzięki
~ Barto
1/31/21, 6:12 PM
mega fajne
~ majula
1/22/21, 12:55 PM
Dziękuję XD
~ Łucja
1/21/21, 12:17 PM
mam nadzieje że pomoże bo dostałam 2+ i mama mnie zabije jak będę miała niższą ocenę niż 4+
~ Dziko
12/17/20, 2:39 PM
Dzięki odrabiałem pracę domową. wszystko OK polecam
~ lubię placki
12/16/20, 4:50 PM
mega dzięki
~ Blowek
12/13/20, 2:51 PM
Pomogło miałem pytanie od yiuriego na ten tema
~ elo elo
12/13/20, 2:48 PM
spk
~ ANETA
12/2/20, 7:38 PM
doskalam 6 dzk
~ Kinga
12/1/20, 4:21 PM
dekuje bo jutro pani mnie wypytuje jutro :)
~ Blazeyt
11/25/20, 11:04 AM
Zarąbista stronka polecam dostałem 6+ tak u mnie są takie oceny
~ Alisia
11/23/20, 10:35 AM
Bardzo fajne dostałam 5 za aktywność
~ ela YT
11/16/20, 5:01 PM
ok bo zrobilam prace domową
~ bob
10/22/20, 6:31 PM
dostałem 6
~ Ashka
10/21/20, 8:11 PM
Dzk
~ pati015
10/14/20, 7:33 AM
super dostałam szóstkę
~ Xse
10/14/20, 6:22 AM
poprostudzienks dostałem 6
~ Koni
10/10/20, 6:37 AM
nawet dobre
~ xXDoGsLiLkAXx
10/6/20, 2:46 PM
nom spk :D jutro mam z tego kArTkÓwKe i zobaczymy bo wczeniej od 4-5 miałam 3 z polaka na koniec teraz jestem w 6 :D
~ Majonez kielecki
10/5/20, 3:44 PM
Dzieki
~ Anonimowa
10/3/20, 8:55 AM
trzymac kciuki po jutrze mam kartkówke! :,(
~ Krzaczek XDD
10/1/20, 3:35 PM
A gdzie aspekt?
~ Aconlia
9/20/20, 7:23 PM
Akurat jutro mam z tego kartkówkę z polaka. Dziękuję za pomoc :)
~ Viki
9/15/20, 5:41 PM
Bardzo fajnie rozpisane. Dzk????
~ seri0
9/13/20, 12:00 PM
Jutro mam z tego kartkówkę, ahh. Trzymać kciuki XD
~ Teletubiś
6/22/20, 9:13 AM
Super
~ Animowany
5/26/20, 8:04 PM
Dzk izi 5❤️
~ Franekoson
5/7/20, 8:18 PM
ok
~ MysteryGold
4/20/20, 12:15 PM
Polski jest fajny .pozdro600
~ Jggcvg8998
3/30/20, 12:09 PM
Nawet fajne
~ xd
3/27/20, 8:09 AM
aha okaże się na karkówce czy to takie przydatne
~ Tadeusz Sznuk
3/25/20, 5:58 PM
Zgadza Się!
~ PewDiePie
3/25/20, 5:57 PM
No racja
~ Mati
3/25/20, 5:57 PM
Prawda
~ AFK
3/25/20, 5:54 PM
Ale dużo osób aktywnych xD
~ Gienio
3/25/20, 5:54 PM
O PewDiePie to poleca to na pewno jest super!
~ pawciu
3/19/20, 9:59 AM
Najs
~ martyś
3/17/20, 11:34 AM
spoko dostałam 5 ;)
~ BOI GUY
3/17/20, 10:55 AM
Fajne i pomocne ale nie dostane oceny bo jest KORONAWIRUS
~ Ciekawe
3/4/20, 7:07 PM
Ciekawe
~ Chajper polo
2/12/20, 3:36 PM
No fajne dostałem 1+ fajnue
~ Kubix300
2/4/20, 3:40 PM
Fajne
~ Twój Stary Pijany leży zarąbany
2/2/20, 9:52 PM
Czasownik odmienia się też przez aspekty
~ Maka paka
1/30/20, 3:47 PM
Mapakapa dostałam 5 Kamieni XD
~ Maka Paka
1/30/20, 3:45 PM
Mapapakaka Polecam dostałam 5 kamieni XD
~ Twój stary
1/30/20, 3:42 PM
Polecam
~ Twój stary
1/29/20, 2:35 PM
Polecam
~ ALEXIEJ
1/28/20, 6:31 PM
Dostałem 5 z tego. dzieki
~ Twoja stara xd
1/13/20, 5:39 PM
Tak średnio bym powiedział tak średnio
~ KETCHUP_PL
11/28/19, 7:15 PM
dzienkuje przez cb dostałem 5+
~ leo
11/17/19, 8:03 PM
super
~ 1234ola4321
10/28/19, 4:18 PM
spoko coś tam umiem
~ Majosa
10/21/19, 2:42 PM
Spoko
~ Pułapkaxd
10/18/19, 12:48 PM
Nie pomaga wogule takie trudne i nie do zrozumienia
~ Cytryn
10/7/19, 9:59 AM
Czemu mam taką panią, że mam sprawdzian i kartkówke z polaka w jednym tygodniu
~ oli
10/4/19, 6:49 PM
spoko:)
~ oli
10/4/19, 6:44 PM
przydatne :p
~ ktoś
10/3/19, 7:25 PM
kto to wszystko wymyślił ja tego nie rozumiem
~ Jagutka
10/3/19, 6:08 PM
Daje słowo ,,NIE POMAGA" ja tego nie kumam
~ Liksolix
10/3/19, 5:53 PM
Fajne mama mi pokazała
~ Angelika
10/3/19, 5:06 PM
Fajnie to było.
~ 1 z polaka zmieni się na 5
10/2/19, 4:15 PM
pomogło strasznie
~ Daria
10/1/19, 6:52 PM
Fajnie wytłumaczone od razu wszystko zrozumiałam
~ Okno
9/29/19, 12:30 PM
Ogółem fajna strona. Nauczyłem się sporo o czasownikach w krótkim czasie :3.
~ Talacha
9/28/19, 5:53 PM
nie no jest tu wszystko napisane więc jeśli się wszystkiego nauczyć o czasownikach to tylko tu.
~ Imię lub imię
9/27/19, 6:03 AM
Raczej w pół godziny się nie nauczę ale spoko strona
~ Lol
9/24/19, 2:20 PM
To jest dziwne I trudne
~ Twoja stara szafa
9/24/19, 2:15 PM
Poóczę się z godzinę i może będę miał 5 z sprawdzianu
~ Stary pijany
9/23/19, 7:26 PM
Polski jest nudny
~ Stary pijany
9/23/19, 7:20 PM
Polski najgorszy
~ Stary pijany
9/23/19, 7:20 PM
Polski najgorszy
~ Kropla
9/18/19, 5:22 PM
Dzk
~ hwjw
9/17/19, 8:25 PM
Jeszcze posiedzę z godzinę może się nauczę na kartkówke
~ LOLEK
9/15/19, 3:06 PM
SUPCIOO
~ Królofa
9/11/19, 4:32 PM
Fajna strona ale wole zgapiac od ludzi
~ Axijo
9/4/19, 12:55 PM
Dzieki tej stronce dostałam 5! Dziekuje!
~ 4funKapik bs
5/29/19, 4:31 PM
Dzk bardzo pomogło
~ 4funKapik bs
5/29/19, 4:31 PM
Dzk bardzo pomogło
~ Olcia
5/23/19, 12:34 PM
Dzięku
~ mam do szkoły
5/16/19, 5:41 PM
mam do szkoły!
~ Galaktyka
4/26/19, 8:09 PM
Ja nierozumiem ;-;
~ Kein
4/18/19, 2:25 PM
Super strona
~ nikola
2/23/19, 5:08 PM
mam 20 lat i teraz to ogarniam
~ BLUZEK
2/10/19, 10:04 AM
DZIĘKI
~ Imię lub nick
1/14/19, 7:21 PM
WeWE mi takie palcie gumy bandyty nie pomogło a zakuwałem całą noc
~ RafiOlo
1/13/19, 10:57 AM
nie pomogło
~ RafiOlo
1/13/19, 10:57 AM
nie pomogło
~ LULA
1/12/19, 9:38 AM
SUPER STRONKA
~ ola
1/10/19, 6:45 PM
bardzo pomoglo
~ Stary
1/8/19, 6:15 PM
No nie wiem
~ XD
1/7/19, 2:49 PM
Spoko stronka
~ Ania
1/5/19, 3:09 PM
Nawet
~ lala
12/31/18, 10:11 AM
spoko
~ Michał
12/13/18, 7:33 PM
Spoko strona☺
~ AMNOOB
12/10/18, 6:00 PM
Nice i dont speak Polish
~ Nie umiem POLAKA
12/10/18, 5:42 PM
fajne fajne polecam xDD
~ sampreztiz
12/8/18, 9:11 PM
Gitesowo to pomoglo
~ LOL
12/2/18, 11:15 AM
nudy
~ LOL
12/2/18, 11:14 AM
bardzo mi pomoglo
~ ascky
11/26/18, 4:53 PM
Ok
~ Uczeń
11/19/18, 3:59 PM
Pomogła mi bo jutro mam sprawdzian
~ Aleksandra
10/25/18, 6:46 PM
dzięki dardzo
~ Dawerrr
10/23/18, 5:53 PM
Dzięki
~ Beata
10/10/18, 8:41 PM
Super wyjaśnione
~ XD
10/10/18, 7:20 PM
Mega pomogło ale i tak nic nie rozumiem
~ Dinko
10/9/18, 6:17 PM
Dzięki za pomoc
~ Maks
10/9/18, 5:14 PM
Nudyyy
~ Lol
10/9/18, 5:13 PM
Nudy
~ Kuba
10/8/18, 3:03 PM
To mi pomogło
~ Zwara
10/8/18, 2:55 PM
Spk
~ Zwara
10/8/18, 2:55 PM
Spk
~ Hhhh
10/7/18, 7:18 PM
Pomogło
~ aditoryba
10/7/18, 6:40 PM
Najss
~ Nikola
10/7/18, 5:35 PM
Fajne
~ Zuza
10/4/18, 3:26 PM
Niemoge znatesici co hciałam
~ Julaxi
10/3/18, 4:27 PM
Supcio! Chyba pomogło XD XD
~ Natalia
10/2/18, 2:35 PM
Batdzo jestem fajna i lubie najbardziej matme i historie noi może polski ale to troche mnie przeraża jestem pilnom uczennicom i bardzo mam fajnych nauczycieli
~ natulkalubiogórka*-*
9/29/18, 4:01 PM
pomoglo XDXDXD
~ Kinga
9/27/18, 11:19 AM
Jak odmienić przez niemeskoosobowy rodzaj
~ Julia
9/20/18, 9:12 PM
Najlepsza strona ever !!!
~ pat:cja
9/19/18, 2:59 PM
fajne
~ Typowy Janusz
9/18/18, 6:36 PM
Stlupperr coś czuję że będzie dobra ocena
~ Leni
9/17/18, 7:16 PM
Coś czuje że mi sie nie uda
~ ksiezniczka pod ochrona
9/16/18, 9:13 AM
super 10/10
~ Nie znam sięna polskim
9/12/18, 12:42 PM
7/10
~ ***DORIS***
9/11/18, 2:37 PM
SUPCIO !!! DZIĘKI TEMU DOSTAŁAM 5 Z POLAKA !!! DZIĘKUJE !!!
~ ***DORIS***
9/11/18, 2:22 PM
supco
~ Tysia el wariatka
9/11/18, 1:54 PM
Dzięki temu dostałam 6 z polaka
~ nie umiem pola
5/28/18, 3:47 PM
nie umiem polskiego ale mi to pomoglo xd
~ PAOLO
5/27/18, 9:43 AM
MEGA
~ KU
5/15/18, 3:27 PM
FAJ NE
~ lola
5/14/18, 5:59 PM
mega dz
~ Iwcia
5/10/18, 4:20 PM
Zbyt skomplikowane :P
~ Iza♥
4/23/18, 1:44 PM
Super
~ Bellakolen1
4/12/18, 3:37 PM
Niema tu tego czego szukam
~ Serecze
4/2/18, 9:42 AM
nawet dobre
~ PosingMold_01
3/1/18, 7:53 PM
Spoko dzk
~ adam
1/22/18, 6:42 PM
słabo