Odmiana liczebników

Liczebniki to odmienne części mowy. Oznaczają ilość lub kolejność. W zdaniu pełnią zwykle funkcje przydawek.

 

Liczebniki dzielą się na dwie grupy:

  • liczebniki ilościowe – oznaczające ilość przedmiotów,
  • liczebniki porządkowe – oznaczające kolejność lub porządek (np. drugi, trzydziesty, milionowy; czwarty dzień, setna rocznica).

 

Wśród liczebników ilościowych wyróżnia się:

  • liczebniki główne

określające ilość przedmiotów (np. jedendziesięćmilion; dziesięć stron, cztery dni, dwadzieścia osób);

  • liczebniki zbiorowe

określające ilość przedmiotów, używane w połączeniu z rzeczownikami (np. dwojeczworotrzydzieścioro; czworo ludzi, dwoje dzieci);

  • liczebniki ułamkowe

oznaczające ilość przedmiotów w liczbach niecałkowitych (np. półjedna siódmaosiem trzydziestych; półtora kilograma, ćwierć litra);

  • liczebniki wielorakie

oznaczające liczbę odmian lub gatunków (np. dwojakitrojaki);

  • liczebniki wielokrotne

wskazujące, ile razy coś występuje lub powtarza się (np. dwukrotne, wielokrotne; dwukrotne spotkanie);

  • liczebniki mnożne

wskazujące na ilość części składowych (np. pojedynczypodwójny; podwójna porcja).

 

Inny podział liczebników:

  • liczebniki określone – dokładnie i ściśle oznaczające liczbę lub kolejność (np. dwa, pięć, setny, czworo, trzydziesty czwarty),
  • liczebniki nieokreślone – ogólnie oznaczają ilość przedmiotów (np. kilkadużo, parę, wielokrotny).

 

Odmiana liczebników

Liczebniki odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki i rodzaje, tak jak przymiotniki, np.

pierwszy raz, pierwsza dama, pierwsze jajko (odmiana przez rodzaje: męski, żeński, nijaki)

pierwszego razu, pierwszej damy, pierwszego jajka /pierwszym razie, pierwszej damie, pierwszym jajku (odmiana przez przypadki: D. i Ms., liczba pojedyncza)

 

Liczebniki główne i zbiorowe odmieniają się przez przypadki, ale podczas gdy liczebniki główne występują w różnych rodzajach, tak rodzaj liczebników zbiorowych pozostaje niezmienny, np.

liczebniki główne:

pięciu mężczyzn, pięć kobiet, pięć rogalików, pięć jajek

dwóch mężczyzn, dwie kobiety, dwa rogaliki, dwa jajka

 

liczebniki zbiorowe:

pięcioro skrzypiec, pięcioro zawodników, pięcioro wnucząt

dwoje skrzypiec, dwoje zawodników, dwoje wnucząt

 

Wyjątek od reguły stanowią niektóre nieodmienne liczebniki ułamkowe, np. pół, półtora.

Komentarze

~ null
1/18/23, 3:39 PM
nie oto mi chodizło
~ cock228
1/17/23, 11:21 AM
fajnie
~ ByteEater
6/9/22, 12:42 PM
Mam pytanie – chciałbym się upewnić odnośnie okrągłych liczebników porządkowych. Czy np. będzie rok „dwieście piętnastotysięczny”, czy „dwustupiętnastotysięczny”? Poza tym wspomniane w opracowaniu liczebniki nieokreślone spotkałem w innej klasyfikacji – według mnie lepszej pod tym względem – jako zaimki liczebne. Polecam też wyłączyć, przynajmniej w większości, ligatury (np. „fi” powyżej w „klasyfikacji” – „f” wchłania kropkę nad „i”, co jest normą w typografii zachodniej, ale nie polskiej). Służę stosownym fragmentem kodu w języku CSS: `font-variant: no-common-ligatures no-discretionary-ligatures contextual;`. Ponadto, gdy się niniejszemu polu, w które wpisuję komentarz, zwiększy wysokość (np. rozciągając myszką), przycisk „Dodaj komentarz” i sąsiadujące z nim elementy się chowają, i nawet przewijanie strony nie przywraca ich widoczności.
~ Milka124
3/20/22, 10:43 AM
Bardzo mi to pomogło, dziękuję????
~ Asia
2/16/22, 4:13 PM
Dlaczego tutaj nie ma liczebników odmiennych a inne są
~ piesek1a2a3a4a
3/13/21, 11:57 AM
fajnie