Odmiana liczebników

Liczebniki to odmienne części mowy. Oznaczają ilość lub kolejność. W zdaniu pełnią zwykle funkcje przydawek. Jak wygląda odmiana rzeczowników? Poniżej wszystko wyjaśniamy.

Rodzaje liczebników

W języku polskim wyróżnia się następujące rodzaje liczebników:

  • główne - określają ilość przedmiotów, np. jedendziesięćmilion;
  • zbiorowe - służą do określania grup, są używane w połączeniu z rzeczownikami, np. dwojeczworotrzydzieścioro;
  • porządkowe - oznaczają pewną kolejność, np. drugi, czterdziesty, tysiąc dziewięćset osiemnasty;
  • ułamkowe - oznaczają ilość przedmiotów w liczbach niecałkowitych, np. półjedna siódmaosiem trzydziestych;
  • wielorakie - oznaczają liczbę odmian lub gatunków, np. dwojakitrojaki;
  • wielokrotne - wskazują, ile razy coś występuje lub się powtarza, np. dwukrotne, pięciokrotne;
  • mnożne - wskazują na ilość części składowych, np. pojedynczypodwójny.

 

Odmiana liczebników

Jeśli chodzi o odmianę liczebników, to jest ona dość prosta, ale należy znać kilka zasad, które ją warunkują. Przede wszystkim warto wiedzieć, że odmiana liczebników jest związana z ich podziałem.

Odmiana liczebników głównych i zbiorowych

Liczebniki główne i zbiorowe odmieniają się przez przypadki. Błędne jest twierdzenie, że odmieniają się również przez rodzaje, ponieważ liczebniki główne występują w różnych rodzajach (np. dwie kobiety, dwa samochody), a w przypadku liczebników zbiorowych rodzaj jest przypisany (np. dwoje dzieci, dwoje drzwi).

Przykładowa odmiana liczebników głównych

M. dwie kobiety / dwa samochody

D. dwóch kobiet / dwóch samochodów

C. dwu/dwom/dwóm kobietom / dwu/dwom/dwóm samochodom

B. dwie kobiety / dwa samochody

N. dwiema kobietami / dwoma samochodami

Ms. dwu/dwóch kobietach / dwu/dwóch samochodach

W. dwie kobiety / dwa samochody

Liczebniki zbiorowe występują tylko z rzeczownikami w liczbie mnogiej, z rzeczownikami oznaczającymi istoty niedorosłe, z rzeczownikami oznaczającymi zbiór osób różnej płci oraz z niektórymi rzeczownikami w tradycyjnych połączeniach (np. dwoje oczu, dwoje rąk)

Przykładowa odmiana liczebników zbiorowych

M. dwoje dzieci / dwoje drzwi

D. dwojga dzieci / dwojga drzwi

C. dwojgu dzieciom / dwojgu drzwiom

B. dwoje dzieci / dwoje drzwi

N. dwojgiem dzieci / dwojgiem drzwi

Ms. dwojgu dzieci / dwojgu drzwi

W. dwoje dzieci / dwoje drzwi

Odmiana liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki i rodzaje, tak jak przymiotniki.

Przykładowa odmiana liczebników porządkowych

M. pierwszy raz / pierwsza dama

D. pierwszego razu / pierwszej damy

C. pierwszemu razowi / pierwszej damie

B. pierwszy raz / pierwszą damę

N. pierwszym razem / pierwszą damą

Ms. pierwszym razie / pierwszej damie

W. pierwszy razie / pierwsza damo

Odmieniając liczebniki porządkowe wielowyrazowe, odmieniamy: tylko dwa ostatnie wyrazy, np. w dwa tysiące dwudziestym trzecim; ostatni wyraz, jeśli liczebnik nie zawiera dziesiątek, np. tysiąc osiemset pierwszy; ostatni wyraz, jeśli liczebnik nie zawiera dziesiątek i jedności, np. tysiąc sześćsetny.

Warto pamiętać o tym, że odmianie nie podlega liczebnik ułamkowy pół.

Komentarze

~ null
1/18/23, 3:39 PM
nie oto mi chodizło
~ cock228
1/17/23, 11:21 AM
fajnie
~ ByteEater
6/9/22, 12:42 PM
Mam pytanie – chciałbym się upewnić odnośnie okrągłych liczebników porządkowych. Czy np. będzie rok „dwieście piętnastotysięczny”, czy „dwustupiętnastotysięczny”? Poza tym wspomniane w opracowaniu liczebniki nieokreślone spotkałem w innej klasyfikacji – według mnie lepszej pod tym względem – jako zaimki liczebne. Polecam też wyłączyć, przynajmniej w większości, ligatury (np. „fi” powyżej w „klasyfikacji” – „f” wchłania kropkę nad „i”, co jest normą w typografii zachodniej, ale nie polskiej). Służę stosownym fragmentem kodu w języku CSS: `font-variant: no-common-ligatures no-discretionary-ligatures contextual;`. Ponadto, gdy się niniejszemu polu, w które wpisuję komentarz, zwiększy wysokość (np. rozciągając myszką), przycisk „Dodaj komentarz” i sąsiadujące z nim elementy się chowają, i nawet przewijanie strony nie przywraca ich widoczności.
~ Milka124
3/20/22, 10:43 AM
Bardzo mi to pomogło, dziękuję????
~ Asia
2/16/22, 4:13 PM
Dlaczego tutaj nie ma liczebników odmiennych a inne są
~ piesek1a2a3a4a
3/13/21, 11:57 AM
fajnie