Odmiana przez liczby

Kategoria liczby służy do oznaczania obiektu i charakteryzuje wszystkie odmienne części mowy (rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki i czasowniki). Liczba jest właściwa dla wszystkich wyrazów, które odmieniają się przez liczby, jednak istnieją grupy wyrazów które swoją postać mają tylko w liczbie pojedynczej (np.: wiedza, ziemia, woda, Polska, świat itp.) lub mnogiej (nożyczki, spodnie, drzwi, Tatry itp.).

W języku polskim wyodrębnia się dwie liczby – pojedynczą i mnogą. W nielicznych przypadkach zauważyć można pozostałości po historycznej liczbie podwójnej. Szczątki tej liczby zachowały się w odmianie rzeczownika ręce, uszy i oczy.

Tabela przedstawia odmianę w liczbie mnogiej.

przypadek ręce uszy oczy
M (kto? co?) ręce uszy oczy
D (kogo? czego?) rąk uszu (uszów) oczu (oczów)
C (komu? czemu?) rękom uszom oczom
B (kogo? co?) ręce uszy oczy
N (z kim? z czym?) rękami uszami oczami
Msc (o kim? o czym?) rękach uszach oczach
W o! ręce uszy oczy

Komentarze

~ Kubixon
9/23/22, 2:08 PM
To nie pomogło
~ Maciej
5/15/22, 12:55 PM
Co to jest za dziwna stroona
~ Kuba
12/9/20, 7:12 PM
to jest łatwe
~ ryszard kot
10/26/20, 12:54 PM
Dziekuje
~ Anonimka
4/1/20, 11:27 AM
Ta strona jest dziwna
~ Anonimka
4/1/20, 11:26 AM
Ta strona jest dziwna Nic nie można w wyszukać