Odmiana przez liczby

Liczba to kategoria gramatyczna, która odnosi się do niektórych części mowy. Ma na celu wskazanie, czy przedmiot, osoba jest pojedynczą jednostką, czy występuje w większej ilości. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda odmiana przez liczby, zapoznaj się z poniższym artykułem.

Odmiana przez liczby

W języku polskim wyodrębnia się dwie liczby – pojedynczą i mnogą. Kategoria liczby służy do oznaczania obiektu i charakteryzuje wszystkie odmienne części mowy (rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, niektóre liczebniki i zaimki).

Liczba pojedyncza

Liczba pojedyncza (skrót: lp – najczęściej stosowany, lp., l. poj.) wskazuje na pojedynczość przedmiotu lub osoby. Warto wiedzieć, że niektóre wyrazy występują tylko w liczbie pojedynczej (singularia tantum). Wśród nich możemy wyróżnić m.in.

  • imiona konkretnych osób, np. Sofokles;
  • nazwy pojęć abstrakcyjnych, np. miłość, gniew;
  • przedmioty niepoliczalne, np. szkło, miedź;
  • nazwy geograficzne, np. Warszawa, Wisła;
  • nazwy zbiorowe, np. młodzież, duchowieństwo.

 

Liczba mnoga

Liczba mnoga (skrót: lm – najczęściej stosowany, lm., l. mn.) wskazuje na mnogość przedmiotu lub osoby.

Jak już wiadomo, niektóre wyrazy występują tylko w liczbie pojedynczej. Podobnie jest w tym przypadku, ponieważ istnieją wyrazy, które z kolei występują wyłącznie w liczbie mnogiej (pluralia tantum). Zaliczamy do nich:

  • niektóre rzeczowniki niepoliczalne, np. fusy, wnętrzności;
  • nazwy geograficzne obejmujące duże obszary, np. Tatry;
  • nazwy uroczystości lub obrzędów, np. andrzejki, chrzciny;
  • przedmioty składające się z kilku części, ułożonych względem siebie symetrycznie, np. spodnie, skrzypce, drzwi.

 

Przykładowa odmiana przez liczby

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga

M. (kto? co?)

dom, ucho, szkło domy, uszy, drzwi
D. (kogo? czego?) domu, ucha, szkła domów, uszu, drzwi
C. (komu? czemu?) domowi, uchu, szkłu domom, uszom, drzwiom

B. (kogo? co?)

dom, ucho, szkło domy, uszy, drzwi
N. (z kim? z czym?) domem, uchem, szkłem domami, uszami, drzwiami
Ms. (o kim? o czym?) domu, uchu, szkle domach, uszach, drzwiach

W. o!

domu, ucho, szkło domy, uszy, drzwi

Komentarze

~ Biernik
1/21/24, 8:40 AM
dziękuje za pomoc
~ Biernik
1/21/24, 8:16 AM
Fajna ta strona
~ Stachuxon
11/20/23, 8:30 PM
To nie pomogło
~ Kubixon
9/23/22, 2:08 PM
To nie pomogło
~ Maciej
5/15/22, 12:55 PM
Co to jest za dziwna stroona
~ Kuba
12/9/20, 7:12 PM
to jest łatwe
~ ryszard kot
10/26/20, 12:54 PM
Dziekuje
~ Anonimka
4/1/20, 11:27 AM
Ta strona jest dziwna
~ Anonimka
4/1/20, 11:26 AM
Ta strona jest dziwna Nic nie można w wyszukać