Odmiana przez liczby

Kategoria liczby służy do oznaczania obiektu i charakteryzuje wszystkie odmienne części mowy (rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki i czasowniki). Liczba jest właściwa dla wszystkich wyrazów, które odmieniają się przez liczby, jednak istnieją grupy wyrazów które swoją postać mają tylko w liczbie pojedynczej (np.: wiedza, ziemia, woda, Polska, świat itp.) lub mnogiej (nożyczki, spodnie, drzwi, Tatry itp.).

W języku polskim wyodrębnia się dwie liczby – pojedynczą i mnogą. W nielicznych przypadkach zauważyć można pozostałości po historycznej liczbie podwójnej. Szczątki tej liczby zachowały się w odmianie rzeczownika ręce, uszy i oczy.

Tabela przedstawia odmianę w liczbie mnogiej.

przypadek ręce uszy oczy
M (kto? co?) ręce uszy oczy
D (kogo? czego?) rąk uszu (uszów) oczu (oczów)
C (komu? czemu?) rękom uszom oczom
B (kogo? co?) ręce uszy oczy
N (z kim? z czym?) rękami uszami oczami
Msc (o kim? o czym?) rękach uszach oczach
W o! ręce uszy oczy

Komentarze