Odmiana przymiotników

Przymiotnik to odmienna cześć mowy. Określa cechy i właściwości istot żywych, pojęć, zjawisk, stanów. Odpowiada na pytania: jaki? jaki? jakie?.  

 Przymiotniki odmieniają się przez:

- przypadki,

- liczby,

- rodzaje.

 

Przymiotnik zawsze dostosowuje swoją formę do rzeczownika pod względem rodzaju, liczby i przypadka.

Przymiotnik pełni w zdaniu funkcję przydawki (np. niebieski szalik, niebieskiego szalika, niebieskich szalików). Może występować również jako składnik orzeczenia złożonego (np. On jest wysoki, Ona jest silna, To jabłko jest czerwone).

 

W liczbie pojedynczej przymiotniki występują w trzech rodzajach:

- męskim (np. wysoki, silny),

- żeńskim (np. wysoka, silna),

- nijakim (np. wysokie, silne).

 

W liczbie mnogiej przymiotniki występują w dwóch rodzajach:

- męskoosobowym (np. wysocy, silni)

- niemęskoosobowym (np. wysokie, silne).

 

Forma przypadka przymiotnika jest zawsze dostosowana do formy rzeczownika, który opisuje, np.

Liczba pojedyncza

M. silny mężczyzna/ wysoki płot /czerwona róża / grzeczne dziecko

D. silnego mężczyzny / wysokiego płotu (płota) / czerwonej róży / grzecznego dziecka

C. silnemu mężczyźnie /wysokiemu płotowi / czerwonej róży/ grzecznemu dziecku

B. silnego mężczyznę / wysoki płot / czerwoną różę / grzeczne dziecko

N. silnym mężczyzną / wysokim płotem /czerwoną różą/ grzecznym dzieckiem

Ms. silnym mężczyźnie / wysokim płocie / czerwonej róży / grzecznym dziecku

W. silny mężczyzno / wysoki płocie /czerwona różo / grzeczne dziecko

 

Liczba mnoga

M. silni mężczyźni / wysokie płoty /czerwone róże / grzeczne dzieci

D. silnych mężczyzn /wysokich płotów / czerwonych róż / grzecznych dzieci

C. silnym mężczyznom / wysokim płotom /czerwonym różom / grzecznym dzieciom

B. silnych mężczyzn / wysokie płoty /czerwone róże / grzeczne dzieci

N. silnymi mężczyznami / wysokimi płotami / czerwonymi różami / grzecznymi dziećmi

Ms. silnych mężczyznach / wysokich płotach / czerwonych różach/ grzecznych dzieciach

W. silni mężczyźni / wysokie płoty / czerwone róże / grzeczne dzieci

Komentarze

~ tetrus
4/18/21, 1:19 PM
git
~ wiki
4/12/21, 9:22 AM
super
~ Kaczoreq
3/4/21, 1:46 PM
Fajnie uczę sie tego na polaka
~ gofer
9/27/20, 8:16 PM
to wszystko?