Odmiana zaimków

Zaimek to odmienna część mowy. Jest wyrazem, który pełni funkcję rzeczownika, przymiotnika, liczebnika lub przysłówka. Zaimki służą do zastępowania innych słów.

 

W zależności od tego, którą część mowy zaimki zastępują, można wyróżnić następujące ich rodzaje:

- zaimki rzeczowne (np. ja, ty, oni, ktoś),

- zaimki przymiotne (np. mój, twój, wasz, ten, taki),

- zaimki liczebne (np. tyle, ile),

- zaimki przysłowne (np. tam, tu, gdzie, kiedy).

 

Z uwagi na znaczenie i pełnione funkcje można wyróżnić:

- zaimki osobowe (np. ja, ty, on, wy),

- zaimki zwrotne (np. się, siebie),

- zaimki pytajno-względne (np. kto, co, jaki),

- zaimki dzierżawcze (np. mój, twój, wasz, swój),

- zaimki wskazujące (np. ten, tamten, ów, tak, tu, tędy),

- zaimki nieokreślone (np. ktoś, coś, jakiś, cokolwiek),

- zaimki przeczące (np. nikt, nic).

 

Odmiana zaimków

Zaimki przysłowne nie odmieniają się.

 

Zaimki przymiotne odmieniają się jak przymiotniki – przez przypadki, liczby i rodzaje, np.

Liczba pojedyncza, rodzaj męski / żeński / nijaki

M. mój / moja / moje

D. mojego / mojej / mojego

C. mojemu / mojej / mojemu

B. mojego (mój) / moją / moje

N. moim / moją / moim

Ms. moim / mojej / moim

W. mój / moja/ moje

 

Zaimki liczebne odmieniają się przez przypadki i rodzaje, np.

M. tyle / tylu

D. tyle / tylu

C. tylu

B. tyle / tyle

N. tylu / tyloma

Ms. tylu / tylu

 

Zaimki rzeczowne – odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, np.

M. ja

D. mnie

C. mnie/mi

B. mnie

N. mną

Ms. mnie

Komentarze

~ Człowiek z 6B
12/13/21, 5:12 PM
No to uczymy się na kartkówkę
~ Nauczyciel
6/7/21, 8:38 AM
Ty lepiej nie "ściągaj" tylko się ucz!
~ mrłazzny
4/14/21, 6:11 PM
e fajna stronka już mam ściąge na sprawdzian dzk