Okolicznik

Okolicznik, podobnie jak dopełnienie, jest częścią zdania, która określa czasownik, czyli uzupełnia informacje przez niego wyrażone. Różnica między dopełnieniem a okolicznikiem jest następująca:

 • dopełnienie + orzeczenie = związek rządu;
 • okolicznik + orzeczenie = związek przynależności.

 

Okolicznik jest wyrażony m.in.:

 • rzeczownikiem,
 • przysłówkiem,
 • zaimkiem przysłownym,
 • wyrażeniem przyimkowym.

 

Rodzaje okoliczników

Mamy wiele rodzajów okoliczników, które określa się przez zadanie pytania o czynność wyrażoną czasownikiem:

 • okolicznik czasu – określa czas odbywania się danej czynności, np. Zobaczymy się w czwartek (kiedy?);
 • okolicznik miejsca – wskazuje miejsce, w którym odbywa się czynność, kierunek ruchu osób lub przedmiotów, drogę, po której się poruszają itp., np. Spotkaliśmy się w parku (gdzie?);
 • okolicznik sposobu – określa sposób wykonania czynności, np. Uczył się dobrze (jak?);
 • okolicznik celu – określa cel wykonywanej czynności, np. Robię to dla sławy (w jakim celu?);
 • okolicznik warunku – wyjaśnia, pod jakim warunkiem dana czynność może być wykonana, np. Dostanę podwyżkę, jeśli skończę projekt (pod jakim warunkiem?);
 • okolicznik przyczyny – wskazuje powód zaistnienia czynności lub zjawiska, np. Płakała ze szczęścia (z jakiej przyczyny?);
 • okolicznik przyzwolenia – określa warunki, które miały uniemożliwić wykonanie czynności, np. Mimo trudności znalazłam pracę (mimo czego?);
 • okolicznik stopnia i miary – określa intensywność czynności lub zjawiska, np. Koncert był niezwykle udany (jak bardzo?).

Komentarze

~ kjvbj
5/6/20, 11:31 AM
pszydatne i fajne