Okolicznik

Okolicznik, podobnie jak dopełnienie, jest częścią zdania, która określa czasownik, czyli uzupełnia informacje przez niego wyrażone. Różnica między dopełnieniem a okolicznikiem jest następująca:

- dopełnienie + orzeczenie = związek rządu;

- okolicznik + orzeczenie = związek przynależności.

Okolicznik jest wyrażony m.in.:

- rzeczownikiem,

- przysłówkiem,

- zaimkiem przysłownym,

- wyrażeniem przyimkowym.

Rodzaje okoliczników

Mamy wiele rodzajów okoliczników, które określa się przez zadanie pytania o czynność wyrażoną czasownikiem:

- okolicznik czasu – określa czas odbywania się danej czynności, np. Zobaczymy się w czwartek (kiedy?);

- okolicznik miejsca – wskazuje miejsce, w którym odbywa się czynność, kierunek ruchu osób lub przedmiotów, drogę, po której się poruszają itp., np. Spotkaliśmy się w parku (gdzie?);

- okolicznik sposobu – określa sposób wykonania czynności, np. Uczył się dobrze (jak?);

- okolicznik celu – określa cel wykonywanej czynności, np. Robię to dla sławy (w jakim celu?);

- okolicznik warunku – wyjaśnia, pod jakim warunkiem dana czynność może być wykonana, np. Dostanę podwyżkę, jeśli skończę projekt (pod jakim warunkiem?);

- okolicznik przyczyny – wskazuje powód zaistnienia czynności lub zjawiska, np. Płakała ze szczęścia (z jakiej przyczyny?);

- okolicznik przyzwolenia – określa warunki, które miały uniemożliwić wykonanie czynności, np. Mimo trudności znalazłam pracę (mimo czego?);

- okolicznik stopnia i miary – określa intensywność czynności lub zjawiska, np. Koncert był niezwykle udany (jak bardzo?).

Komentarze

~ kjvbj
5/6/20, 11:31 AM
pszydatne i fajne