Parafraza

Parafraza to swobodna przeróbka utworu literackiego lub wypowiedzi, która polega na wyrażeniu tej samej treści, ale za pomocą innych słów.

Parafraza może rozwijać lub modyfikować treść przerabianego utworu, ale przy zachowaniu jego sensu. Dzięki niej możemy mało zrozumiały tekst uczynić bardziej przejrzystym i łatwiejszym w odbiorze, ponadto unikniemy powtórzeń, a w niektórych przypadkach nawet posądzenia o plagiat.

Istotą parafrazy jest taka przeróbka tekstu, która będzie mieć wyraźny związek z pierwowzorem.

Przykłady: dommały domek, pisarzosoba, która pisze

Ciekawym przykładem rozbudowanej parafrazy jest Monachomachia Ignacego Krasickiego. Autor sparafrazował w niej swój wcześniejszy utwór – Hymn do miłości ojczyzny.

Komentarze