Paralelizm składniowy

Paralelizm to podobieństwo pod względem treści lub kompozycji kilku analogicznych segmentów wypowiedzi. Może mieć on kilka form. Jedną z nich jest paralelizm składniowy.

Paralelizm składniowy polega na wstępowaniu w obrębie wypowiedzi ciągów zdań o takiej samej lub zbliżonej strukturze. Jest on charakterystyczny dla stylu biblijnego. Ten składniowy środek stylistyczny można spotkać m.in. w psalmach.

 

Przykład:

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

(J 1, 1)

Komentarze