Partykuła

Partykuła jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy, która nadaje wyrazom lub zdaniom pewne zabarwienie uczuciowe lub znaczeniowe.

Rodzaje partykuł

Partykuły mogą pełnić różne funkcje, np. wzmacniać dany wyraz, wyrażać rozkaz lub życzenie. Ze względu na te funkcje partykuły możemy podzielić na:

- pytające, np. czy, czyż;

- rozkazujące, np. niech, niechaj;

- przeczące, np. nie, ani;

- twierdzące, np. tak;

- wzmacniające, np. no, ależ;

- przypuszczające, np. chyba, by, może;

- życzące, np. oby;

- ograniczające, np. tylko, jedynie, chociaż;

- mnożne, np. razy

- podkreślające, np. akurat.

Przykłady użycia poszczególnych rodzajów partykuł w zdaniu:

Czy znasz tego chłopaka?

Niech to się wreszcie skończy!

Nie zgadzam się na to.

Tak, masz rację.

Ależ to niesprawiedliwe!

On chyba się zgubił.

Oby tak było.

Mam tylko jedną kanapkę.

Najpierw dwa razy się zastanów.

Mam akurat tyle pieniędzy, ile potrzebuję.

Komentarze

~ krecik
9/28/22, 1:19 PM
dzięki w prezentacji na polski przydatne
~ Anonim
9/8/20, 3:18 PM
Super dziękuje przyda się na kartkówce