Personifikacja, uosobienie

Personifikacja (nazywana też uosobieniem) to środek stylistyczny, który polega na przedstawianiu zwierząt, pojęć abstrakcyjnych, zjawisk lub przedmiotów jako postaci ludzkich. Jest ona rodzajem metafory.

Wiele przykładów personifikacji można spotkać w literaturze i sztuce, zwłaszcza w odniesieniu do pojęć abstrakcyjnych. Dobrym przykładem ilustrującym ten zabieg jest kreacja Śmierci w utworze Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

Personifikacja a antropomorfizacja

Rozróżnienie tych dwóch pojęć może sprawiać wiele trudności, ponieważ granica między nimi jest nieostra, a niektórzy nawet utożsamiają je ze sobą. Istnieje jednak pewna znacząca różnica - dzięki jej znajomości unikniemy pomyłek w nazewnictwie.

Najprościej mówiąc, personifikacja przedstawia coś w postaci człowieka, natomiast antropomorfizacja nadaje czemuś cechy człowieka.

Przykłady:

Pani Jesień zrzucała liście z drzew. (personifikacja)

Pies spojrzał na mnie z niedowierzaniem. (antropomorfizacja)

Komentarze