Peryfraza

Peryfraza (nazywana też omówieniem) to środek stylistyczny polegający na zastąpieniu słowa, które oznacza dany przedmiot, zjawisko lub osobę, przez jego wielowyrazowy opis.

Peryfraza ma na celu wzbogacenie treści wypowiedzi lub wyeliminowanie powtórzeń z tekstu. Jest stosowana zarówno w literaturze, jak i w języku codziennym. Odmianą peryfrazy jest eufemizm. Należy pamiętać, że peryfraza nie jest synonimem parafrazy, tylko zupełnie innym środkiem stylistycznym.

 

Przykłady: sąsiedzi zza Buga zamiast Ukraińcy, wiosenny kwiat zamiast żonkil

Komentarze